פרופ' האוזר שמואל

פרופסור מן המניין

חדר:
124 בניין 15
טלפון:
972-8-6472110
מייל:
 shauser@som.bgu.ac.il
שעות קבלה:
 
קורות חיים ביוגרפיה מקוצרת