​סמסטר ב' תשפ"​​ד יחל ביום א' 30.4.2024 ויסתיים ביום ו' 19.07.2024​.

לביצ​ו​​​ע הרישום לקורסים

1. תנאי מוקדם לביצוע הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת חובות כספיים קודמים.
2. מומלץ ביותר להיערך לימים בהם יבוצע הרישום לקורסים על-ידי עיון מוקדם בתוכנית הלימודים המתפרסמת בש​נתון​ הפקולטה (קורסי חובה, בחירה, קורסי קדם), במערכת השעות​ ובכל המידע שהמחלקה מפרסמת (סדנאות או פטורים והכרות ​או התמחות מעשית או חובות אוניברסיטאיים). ניתן לקבל מענה בנושאים אלה במזכירות המחלקה​​​.
לתשומת הלב, בימי הרישום עצמם יש עומס טלפוני גדול במזכירות המחלקה והמענה לפניות אלה יהיה מוגבל ולכן "יפה שעה אחת קודם". 
3. הכרחי להצטייד בקוד אישי למערכת הממוחשבת של האוניברסיטה, ללא הקוד לא יתאפשר הרישום לקורסים.
4. בימי הרישום לקורסים תעמוד מזכירות המחלקה לרשות הפונים בנושאים הקשורים למקומות בקורסים, חפיפה בקורסים, תארים כפולים בלבד. 
5. בשאלות והכוונה לגבי עמידה בתכנית הלימודים, פטורים, וקורסים חלופיים, יש לפנות למזכירות המחלקה לפני תקופת הרישום לקורסים.​
6. החלטות על מצב אקדמי של סטודנטים ותיקים מתקבלות גם במהלך סמסטר א' ואין בעובדה זו בכדי למנוע החלטה על הפסקת לימודים. 
7. תזכורת – קיימת חובת הרשמה ללומדה למניעת הטרדה מינית​
8. בסיום תהליך הרישום לקורסים – יש להפיק "תדפיס רישום לקורסים" ולאמת את הנתונים שהוקלדו (לוודא שם קורס, קבוצה, זמן, סה"כ נקודות בסמסטר) וזאת על מנת למנוע אי הבנות לגבי חיובי שכר לימוד.

​מערכת שעות

רישום לקורסים יתבצע על פי מערכת שעות.

calender2.jpgמערכת שעות >>​


תלמידים ששוקלים מעבר לנתיב מחקרי /תלמידים בנתיב מחקרי

* ​​סטודנטים שסיימו חובות שמיעה בקורסים (סיימו את מכסת הקורסים בתכנית הלימודים) ומתלבטים לגבי המשך התואר בנתיב מחקרי, יירשמו לקורס "מועמדות לעבודת גמר" או לחילופין, מוזמנים להגיש בקשה לוועדת הוראה פקולטית לאישור חופשת לימודים עבור סמסטר אחד בלבד.
* סטודנטים בנתיב המחקרי שסיימו חובות שמיעה בקורסים אולם טרם סיימו את עבודת הגמר (קרי, העבודה לא תוגש לשיפוט בתחילת הסמסטר), מחויבים ברישום לקורס "כתיבת עבודת מחקר".​

ימי הרישום לקורסים - מוקד מידע טלפוני לנושאים טכניים ​

מוקד מידע טלפוני שמספרו 08-6461600 יפעל בימי הרישום ובתקופת השינויים (ראה פרוט מטה) בין השעות 08:30-16:00. מוקד המידע יסייע לפניות בנושאים הבאים:

1. "חשבון משתמש" וקוד אישי – תנאי הכרחי לביצוע הרישום לקורסים shutterstock_552171610 (1).jpg
2. התמצאות במערכת הרישום לקורסים – חיפוש קורס, ביטול קורס.. accept.jpg
3.  חזרה מחופשת לימודים/חזרה מהפסקת לימודים 
4. שכר לימוד dolar.jpg
סטודנט לתואר שני ישלם שכ"ל לפי מספר נקודות הזכות ברישום לסמסטר וזאת יחסית לתוכנית הלימודים הנורמטיבית שלו ולא פחות משכ"ל מינימאלי לכל סמסטר. כל הפרטים מופיעים בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר לימוד או באתר האינטרנט.
שכר לימוד - קורסי השלמה בתואר שני: התשלום עבור לימודי השלמה איננו חלק משכר הלימוד המינימאלי המצטבר לתואר שני. 
5. חובות שכר לימוד – אין להתעלם מחובות שכ"ל. ​

"חלון זמן לרישום לקורסים" 

תקופת הרישום לקורסים לכלל הסטודנטים בתואר השני באוניברסיטה נקבעה לתאריכים 25-26.3.2024

הרישום לקורסים יבוצע עצמאית בהתאם לחלון זמן אישי. המידע על "חלון זמן אישי לרישום לקורסים" יתפרסם באתר האינטרנט האוניברסיטאי בתפריט "לסטודנטים back.png שימושי במיוחד​back.png​אזור אישי לסטודנטים/ות". מסך הכניסה מצריך הזדהות. ניתן לצפות ב"חלון זמן אישי" כ-10 ימים לפני מועדי הרישום שהוזכרו לעיל. באחריות הסטודנט/ית לבדוק את "חלון הזמן" שהוקצה לו/לה. במידה ולא נפתח "חלון זמן", יש לפנות למזכירות הפקולטה לניהול בטלפונים: 08-6472252, 08-6472027.

תקופת השינויים 

תקופת השינויים תחל בתאריך 30.4.2024 ותסתיים בתאריך 12.5.2024
נא להקפיד ולבצע שינויים במועדים הללו. רישום מאוחר מעבר לתקופת השינויים יחויב בקנס.​