​​​​​​​​​​בניית מערכת השעות מידי סמסטר נעשית בשילוב עם שנתון המחלקה    


מצורפת מערכת השעות לסמסטר א', תשפ"א עבור כלל הסטודנטים במחלקה (נכון לתאריך 29.9.20)

מערכת שעות תשפא סמסטר א.pdf

לסטודנטים אשר התחילו את לימודיהם בתש"ף, אנו מזכירים כי חובה עליכם ללמוד קורס ניהול באתגר חברתי.

אופציות הבחירה נמצאות בתחילת מערכת השעות. לפירוט ראו מטה -

סטודנטים אשר למדו 4-5 קורסי בסיס ואין להם קורסי בחירה כלליים, יגישו בקשה פרטנית למזכירות המחלקה להחליף קורס במגמה בקורס ניהול אתגר חברתי.ניהול אתגר חברתי :

אנו שואפים להכשיר מנהלים מקצועיים, קשובים לפרט ומעוררי השראה, בעלי ראייה מערכתית ומחוללי שינוי והובלה. תכנית הלימודים מדגישה חיבור בין תיאוריה וחשיבה אנליטית לבין כלים, מיומנויות, והתנסות בעולם המעשה. במסגרת זו, כל תלמידינו משתתפים במשך הלימודים בימים מרוכזים ייחודיים המתמקדים בהתמודדות עם אתגר חברתי, בניית חזון, מיומנויות מנהיגות, סדנאות עם מנהלים בכירים, ועוד.  

המחלקה למנהל עסקים מאפשרת למלא את הדרישה לניהול אתגר חברת בשני אופנים: 

1 .השתתפות חד-פעמית ביום סדנא מרוכז המאורגן ע"י צוות מטעם הפקולטה. השתתפות ביום סדנא מרוכז מזכה ב-1 נק"ז. (למעוניינים – ניתן להירשם לעוד שני ימי סדנא מרוכזים על מנת לצבור 3 נק"ז שייחשבו כקורס בחירה כללי). 

2 .השתתפות בקורס בחירה בפורמט רגיל הניתן ע"י המחלקה. הקורס הרגיל מזכה ב-3 נק"ז ומחליף קורס מחוץ למגמה (קורס בחירה כללי). צבירה של השתתפות בשתי האפשרויות דורשת אישור ועדת הוראה.


מצ"ב טבלת סדנאות פקולטיות - אתגר חברתי

רשימת סדנאות פקולטיות.pdf


בנוסף, מצורפת טבלה המחולקת לפי צבעים (מגמות), לשימושכם מול מערכת השעות.​ (נכון לתאריך 5.8.2020)
טבלה צבעונית 2021 א.pdf

עבור תלמידים חדשים, מצ"ב טבלה צבעונית רלוונטית (נכון לתאריך 5.8.2020)

מערכת לתלמידים חדשים.pdf

מערכת שעות לסמסטר ב' תשפ"א - לא סופית נכון לתאריך 15.10.20

מערכת סמסטר ב תשפא.pdf


דגשים:
*איסור חזרה על קורסים מתואר ראשון- שימו לב, אין להירשם לקורס שיש אפילו ספק קל שנלמד במסגרת התואר הראשון, יש להעביר בקשה למזכירות המחלקה לבדיקה ובמידה ויש חפיפה, ינתן קורס חלופי. כל בקשה יש להעביר בכתב ורצוי לצרף סילבוס לבדיקה. 
בדיקה זו נעשית בסיום התואר, סטודנט שחזר על קורס יאלץ לעשות קורס נוסף. אנא תשימו לב לכך, על-מנת להימנע מאי נעימויות.

להלן רשימת קורסים שלא ניתן לחזור במידה ונלמדו במסגרת התואר הראשון:
דיני עבודה 68721031
דיני תאגידים 68727421
דיני מיסים 68721441
תמחיר ותקציב למנהלים (חשבונאות ניהולית) 68720157