​​​​​​​066-box.pngבניית מערכת השעות מידי סמסטר נעשית בשילוב עם שנתון המחלקה.     

מערכת שעות לכלל התלמידים סמסטר ב' תשפ"א, נכון לתאריך 07.01.2021

מערכת שעות עבור תלמידים חדשים סמסטר ב' תשפ"א, נכון לתאריך 13.12.2020

מערכת שעות לסמסטר ב' תשפ"א - נכון לתאריך 07.01.2021 ​

ניהול אתגר חברתי :


לתשומת לבכם: הקורס אתגר חברתי 610-5-0100 - הינו קורס חובה

אנו שואפים להכשיר מנהלים מקצועיים, קשובים לפרט ומעוררי השראה, בעלי ראייה מערכתית ומחוללי שינוי והובלה. תכנית הלימודים מדגישה חיבור בין תיאוריה וחשיבה אנליטית לבין כלים, מיומנויות, והתנסות בעולם המעשה. במסגרת זו, כל תלמידינו משתתפים במשך הלימודים בימים מרוכזים ייחודיים המתמקדים בהתמודדות עם אתגר חברתי, בניית חזון, מיומנויות מנהיגות, סדנאות עם מנהלים בכירים, ועוד.  

המחלקה למנהל עסקים מאפשרת למלא את הדרישה לניהול אתגר חברת בשני אופנים: 

1. השתתפות חד-פעמית ביום סדנא מרוכז המאורגן ע"י צוות מטעם הפקולטה. השתתפות ביום סדנא מרוכז מזכה ב-1 נק"ז. (למעוניינים – ניתן להירשם לעוד שני ימי סדנא מרוכזים על מנת לצבור 3 נק"ז שייחשבו כקורס בחירה כללי). 

2. השתתפות בקורס בחירה בפורמט רגיל הניתן ע"י המחלקה. הקורס הרגיל מזכה ב-3 נק"ז ומחליף קורס מחוץ למגמה (קורס בחירה כללי). צבירה של השתתפות בשתי האפשרויות דורשת אישור ועדת הוראה.

finances.pngפירוט הסדנאות לסמסטר ב' תשפ"א >>