בניית מערכת השעות מידי סמסטר נעשית בשילוב עם שנתון המחלקה.     

מצורף בזאת לנוחיותכם, מערכת השעות לסמסטר א', תש"ף בטבלה מחולק לפי צבעים (מגמות) יש להצליב עם מספרי הקורסים המופיעים בדוחות מערכת השעות מטה.

טבלה סמסטר 1 2020.pdf

 

מצורף בזאת דו"ח מערכת השעות לסמסטר א', תש"ף (נכון לתאריך 15/9/2019)

התווספה סדנא של פרופ' סוברמן בשפה האנגלית.

מערכת שעות 2020 א.pdf


 

מצורף בזאת דו"ח מערכת שעות לסמסטר ב', תש"ף (נכון לתאריך 15/9/2019)

יתווסף קורס בחירה במגמת יזמות ביום ג' בין השעות 11-14.

תלמידים חדשים שהחלו ללמוד השנה (תש"פ א') אינם רשאים ללמוד את הקורס חדשנות.

מערכת שעות 2020 ב.pdf

 

הודעות:

הודעה לתלמידי המגמות יזמות חדשנות וניהול היי טק/וניהול מערכות מידע/ אסטרטגיה וניהול בינלאומי-סמסטר ב' תשע"ט בלבד!

הקורס שיווק ותקשורת למטרות חברתיות  68720216 ייחשב באופן חד פעמי כקורס בחירה במגמות אלו.

* הודעה לסטודנטים במגמות ההיי-טק-

החל משנת הלימודים תשע"ח הקורס "ניהול עסקים באסיה" יחשב ברשימת קורסי הבחירה במגמות אלו.

* הודעה לסטודנטים במגמה ליזמות, חדשנות וניהול הייטק (ב' תשע"ז)
בגלל מחסור בקורסי בחירה במגמה הוחלט לסמסטר ב' תשע"ז בלבד! שהקורסים הבאים יהיו באופן חד פעמי קורסי בחירה מהמגמה-
1. הבראת והשבחת חברות 68722001
2. ניהול קשרי לקוחות בעידן מרכזיות הלקוח 68720192
3. אינטגרציה כלכלית ועסקית 68720024
4. חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים ובפרסום 68720046
5. ניהול מותגים בינלאומים 68720012
6. ניהול אסטרטגי גלובלי 68720206
7. הערכת שווי חברות 68727001

* הודעה לסטודנטים במגמה באסטרטגיה וניהול בינלאומי (ב' תשע"ז)
בגלל מחסור בקורסי בחירה בימי שישי במגמה באסטרטגיה וניהול בינלאומי הוחלט להוסיף שני קורסי בחירה
1. הבראת והשבחת חברות 68722001
2. שיווק בינלאומי 68721661
3. הערכת שווי חברות 68727001
4. התווסף קורס חדש-מרוכז מהמגמה באסטרטגיה וניהול בינלאומי 68720206 "ניהול אסטרטגי" גלובלי"

הודעה לתלמידי המגמות יזמות חדשנות וניהול היי טק/וניהול מערכות מידע-סמסטר א' תשע"ט בלבד! 

הקורס "התנהגות ארגונית-היבטים בינלאומיים" (68720018), אינו שייך למגמה ביזמות, חדשנות וניהול הייטק ולמגמה ביזמות חדשנות וניהול מערכות מידע.

לכן הוא יוסר ממערכת השעות עבור מגמות אלו ובמקומו יוצע הקורס "מו"מ הבטים התנהגותיים" (68727471) באופן מיוחד וייחשב כקורס בחירה במגמות, בסמסטר א', תשע"ט.

הדגשים:
*איסור חזרה על קורסים מתואר ראשון- שימו לב, אין להירשם לקורס שיש אפילו ספק קל שנלמד במסגרת התואר הראשון, יש להעביר בקשה למזכירות המחלקה לבדיקה ובמידה ויש חפיפה, ינתן קורס חלופי. כל בקשה יש להעביר בכתב ורצוי לצרף סילבוס לבדיקה. 
בדיקה זו נעשית בסיום התואר, סטודנט שחזר על קורס יאלץ לעשות קורס נוסף. אנא תשימו לב לכך, על-מנת להימנע מאי נעימויות.

להלן רשימת קורסים שלא ניתן לחזור במידה ונלמדו במסגרת התואר הראשון:
דיני עבודה 68721031
דיני תאגידים 68727421
דיני מיסים 68721441
תמחיר ותקציב למנהלים (חשבונאות ניהולית) 68720157