​​​​
V.jpg
המחלק​ה​ למנהל עסקים פועלת לפיתוח מנהיגות עסק​​ית יצירתית עם ראייה רחבה רלוונטית ועדכנית.
V.jpg
תכניות הלימודים שלנו בונות ידע, יכולת ומיומנות להתמודדות ניהולית בסביבה עסקית דינמית.
V.jpg
אנו מדגישים מצוינות אקדמית, גמישות מול עולם בטרנספורמציה דיגיטלית, יזמות עסקית, והובלה חברתית.
V.jpg
מחקרים הוכיחו שמנהלים בעלי השקפה מערכתית, הרואים את האנשים, את החברה העסקית, ואת הסביבה החברתית הרחבה כבעלי עניין בתהליך הניהול, מוסיפים ערך לחברה ומעניקים לה יתרון יחסי מובהק.
V.jpg
תכניות הלימודים ש​לנו מציגות מודלים תיאורטיים קלאסיים לצד מחקר אקדמי עדכני ופורץ דרך.
V.jpg
אנו משלבים בין הערך המוסף של האינטראקציה הישירה המתקיימת בהוראה פרונטלית, לבין ערוצים של צמיחה אישית ע"י למידה מקוונת והתנסות מעשית. במסגרת הקורסים הנלמדים, אנו מאתגרים את התפיסות הניהוליות הקיימות ומטפחים מנהלים בעלי רעיונות פורצי דרך שמטרתם להיטיב עם ארגונים ועסקים, עם אנשים ועם החברה בכללותה.