​סטודנטים שנדרשים ללמוד קורסי בסיס, יכולים לגשת למבחני פטור. 

מבחני פטור בקורסי הבסיס יתקיימו בשבוע הראשון ובשבוע השני ללימודים (שני מועדים לכל מבחן פטור).

לחצו על כותרת הקורס לצפייה בחומר לימודי ומבחנים לדוגמא

כותרת
  
תאריכי בחינותמסנןסילבוסמסנןחומר עזרמסנן
מבחן פטור ב"כלכלה ניהולית" 68726051

check.pngמועד א' יתקיים ביום ב' 19.10.2020 בין השעות 09:00-12:00 דרך הזום.

check.png​מועד ב' יתקיים ביום ב' 26.10.2020 בין השעות 09:00-12:00​ דרך הזום.​

החומר למבחן הוא החומר שבסילבוס

מבחן פטור ב"מדעי התנהגות במנהל" 68723081

check.pngמועד א' יתקיים ביום ג' 20.10.2020 בשעה 09:00.

check.pngמועד ב' יתקיים ביום ג' 27.10.2020 בשעה 09:00.​


חומר פתוח​

מבחן פטור ב"מימון" 68724211​

check.pngמועד א' יתקיים ביום ה' 22.10.2020 בין השעות 09:00-11:00 דרך הזום.
check.png​מועד ב' יתקיים ביום ה' 29.10.2020 בין השעות 09:00-11:00 דרך הזום.

חומר למבחן - ע"פ סילבוס הקורס.​

דף נוסחאות, מחשבון​

מבחן פטור ב"מתמטיקה למנהל עסקים"68720164

check.pngמועד א' יתקיים ביום א' 18.10.2020 בין השעות 09:00-12:00 דרך הזום. 
check.png​מועד ב' יתקיים ביום א' 25.10.2020 בין השעות 09:00-12:00 דרך הזום.

​ניתן להביא כל חומר עזר לבחינה.

מבחן פטור ב"ניהול השיווק" 6875631

check.pngמועד א' יתקיים ביום ד' 21.10.2020 בין השעות 13:30-15:30 דרך הזום.

 check.pngמועד ב' יתקיים ביום ד' 28.10.2020 בין השעות 13:30-15:30 דרך הזום.

​מחשבון

מידע מועמדים 1.jpgשימו לב

back.pngרישום למועדי ב' של מבחני פטור ייעשה דרך אתר האינטרנט האוניברסיטאי מתאריך 22/10/2020 ועד 25/10/2020.

חשוב מאוד - לבחינת הפטור במתמטיקה ביום ראשון ולבחינת הפטור בכלכלה ביום שני ניתן להירשם אך ורק עד מוצאי שבת. מי שירשם לאחר מכן, לא יוכל להשתתף בבחינה!!!!!

לאחר ה- 25/10/2020 לא ניתן יהיה להירשם לבחינות הפטור!!!!!

back.pngבתום הרישום תינתן אפשרות להדפיס אישור תשלום, אין צורך להביא את האישור לבחינה.
back.png​על מנת לבטל את הבחינה ולקבל החזר כספי, יש להודיע למזכירות על ביטול לפחות שלושה ימים לפני הבחינה.
back.pngיש להביא לבחינה תעודה מזהה​.