לוח בחינות סמסטר א', תש"פ -נכון לתאריך 12/1/2020

הלוח אינו סופי ויתכנו שינויים.

לוח בחינות סמסטר א תשפ לא סופי.pdf
דוח בחינות סמסטר 1 2020.pdf

לוח בחינות סופי לסמסטר ב'

לוח בחינות סופי תשפ ב.pdf