לוח בחינות סמסטר א', תש"פ -נכון לתאריך 12/1/2020

הלוח אינו סופי ויתכנו שינויים.

לוח בחינות סמסטר א תשפ לא סופי.pdf
דוח בחינות סמסטר 1 2020.pdf

 לוח בחינות לסמסטר ב' - לא סופי , ייתכנו שינויים. נכון לתאריך  8/1/2020

לוח בחינות סמסטר ב 2020.pdf