• ​​​​​​​​​​רישום למועדי ב'

 • מסמך הנחיות לרישום למועדי ב'

 • סטודנט המעוניין להבחן במועד ב' (בבחינות פרונטליות שבקמפוס), חייב להירשם לבחינה באזור אישי לסטודנטים (מידע אקדמי -> מידע על בחינות).

 • סטודנט יוכל להירשם למועד ב' רק לאחר שתאריך הבחינה במועד א עבר.

 • לבחינות המתקיימות בימים ב' ג' ד' ה' ו' על הסטודנט להירשם/לבטל הרשמתו עד השעה 08.00, שלושה ימים קלנדריים לפני יום הבחינה.
  לבחינות המתקיימות ביום א' בלבד על הסטודנטים להירשם/לבטל הרשמתם עד 96 שעות לפני מועד הבחינה.
  (המערכת תיסגר להרשמה ביום חמישי בשעה 08:00) 

 • סטודנט שלא ירשם בזמן , לא יוכל להשתתף בבחינה.

 • סטודנט המעוניין להבחן במועד ב' (בבחינות מקוונות), חייב להירשם לבחינה באזור אישי לסטודנטים (מידע אקדמי -> מידע על בחינות).

 • הרישום למועד ב' בבחינות המקוונות מסתיים בשעה 08.00, שלושה ימים לפני יום הבחינה של מועד ב'.  סטודנט שלא נרשם בזמן לא יוכל להיבחן במועד זה.


 • ללוח בחינות אישי ואיתור מקום בחינה ורישום למועדי ב' » (נמצא תחת מידע אקדמי --> מידע על בחינות)


 • ​שיחזור ספח בחינה שאבד

  ספח הבחינה משמש כהוכחה להשתתפות בבחינה (בחינות פרונטליות בלבד).
  לכן ,סטודנט שנבחן ואבד לו ספח הבחינה ומבקש ספח בחינה משוחזר מתבקש
  להזמינו דרך: הזמנת אישורים ושירותים בתשלום »  | מצגת הדרכה