• ​​​​​​​רישום למועדי ב'

 • מסמך הנחיות לרישום למועדי ב'

 • כל סטודנט המעוניין להבחן במועד ב', חייב להירשם לבחינה באזור אישי לסטודנטים (מידע אקדמי -> מידע על בחינות).

 • סטודנט יוכל להירשם למועד ב' רק לאחר שתאריך הבחינה במועד א עבר.

 • לבחינות המתקיימות בימים ב' ג' ד' ה' ו' על הסטודנט להירשם/לבטל הרשמתו עד 72 שעות לפני מועד הבחינה.
  לבחינות המתקיימות ביום א' בלבד על הסטודנטים להירשם/לבטל הרשמתם עד 96 שעות לפני מועד הבחינה.
  (המערכת תיסגר להרשמה ביום חמישי בשעה 08:00) 

 • סטודנט שלא ירשם לפחות 72 שעות לפני בחינת מועד ב', לא יוכל להשתתף בה.

  ללוח בחינות אישי ואיתור מקום בחינה ורישום למועדי ב' » (נמצא תחת מידע אקדמי --> מידע על בחינות)


 • ​שיחזור ספח בחינה שאבד

  ספח הבחינה משמש כהוכחה להשתתפות בבחינה.
  לכן ,סטודנט שנבחן ואבד לו ספח הבחינה ומבקש ספח בחינה משוחזר מתבקש
  להזמינו דרך: הזמנת אישורים ושירותים בתשלום »  | מצגת הדרכה