בנק הבחינות מכיל את כל שאלוני הבחינה, שאינם חסויים, ושניתנו במהלך שנה אקדמית.
ניתן לחפש שאלון בחינה בבנק הבחינות לפי:   שם מרצה, שם קורס, מספר קורס
בנק הבחינות מהווה נדבך נוסף באפשרות ללימוד החומר הנלמד בקורס, 
ומאפשר לתלמיד לתרגל את החומר שנלמד טרם בחינתו הסופית.

למאגר בחינות וסיכומים באתר אגודת הסטודנטים >>