​​​לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם כקובץ מצורף בדואר אלקטרוני לכתובת (מיועד למחלקות ומרצים בלבד)
examunit@bgu.ac.il

נא לשמור את הטפסים במחשב לפני פתיחתם, ע"י קליק ימני של העכבר על הקישור ובחירת שמירה.

טפסים למחלקות

טופס בקשה למשג​יחות למספר מבחנים/בחנים
טופס בקשת משגיחות למבחן/בוחן
אישור ממלא מקום בבחינה
טופס בקשה לפטור מחיוב עבור אי ביטול רישום למועדי ב' מסיבות שאינן תלויות בסטודנט


טפסים למרצים

דף כותרת (דף ראשון לבחינה)

טפסי מס"ר
טופס חשיפה מסר.pdfטופס חשיפה מס"ר