​​​​​מדור בחינות, מערכת שעות ומס"ר ​עוסק בתכנון ארגון ופקוח של מערכת הבחינות באוניברסיטה, הנערכת במסגרת לימודיו האקדמיים של הסטודנט, וזאת תוך הקפדה על נוהל הבחינות האוניברסיטאי.

טוהר הבחינות מהווה אבן-יסוד בלימודים האקדמיים. סטודנט הפוגע בטוהר הבחינות פוגע לא רק בהערכת לימודיו, אלא גם בחבריו, שנהגו כהלכה וקבלו ציונים ראויים.

 

מדור הבחינות באוניברסיטה עוסק ב: 

 • קבלת שאלון בחינה מהמרצה

 • צילום הבחינה והכנת תיק הבחינה

 • שיבוץ מבחן לחדר

 • שיבוץ הנבחנים לחדרי הבחינה

 • איסוף הבחינות מהמחלקות לאחר בדיקתן

 • סריקת מחברות הבחינה, וטיפול בערעורים

 • גיוס והכשרת משגיחות

 • שיבוץ משגיחות לכתות הבחינה

 • שיבוץ חדרים לכל פעילויות האוניברסיטאיות: הוראה, כנסים וכו'


 • מדור הבח​ינות אחראי על התנהלות הבחינה בפועל, עבור כל מחלקות האוניברסיטה, מתן מענה ופתרונות בזמן אמת במהלך הבחינה, כולל טיפול בבעיות אקדמיות, מינהליות וטכניות. מינהלת הבחינות אחראית על איסוף הבחינות מהמחלקות לאחר בדיקתן, סריקת הבחינות, וטיפול בערעורי הסטודנטים. מינהלת הבחינות  אחראית על התאמת חדר הבחינה לתלמידים עם צרכים מיוחדים לאחר אישור דיקנאט הסטודנטים. 

(ראה הפרק הדן ב שירותי דיקנאט הסטודנטים).

 

הנחיות וכללי התנהגות בעת בחינה:

בדף שירותי מידע לסטודנט תוכל למצוא את תאריך הבחינה ומיקומה.

 • בדוק בסמוך למועד הבחינה, את תאריך הבחינה ומיקומה.

 • לפני כניסתך לחדר הבחינה ודא כי שמך מופיע ברשימה התלויה מחוץ לחדר, עליך להבחן אך ורק בחדר בו שובצת.

 • כניסה לחדר הבחינה תתאפשר לכל היותר עד 30 דקות מתחילתה.

 • עליך להצטייד בתעודה מזהה קריאה עם תמונה עדכנית.

 • אם קבלת הקלות והתאמות מיוחדות לבחינה, תזכה להטבה רק עם הצגת אישור מדיקנאט הסטודנטים.

 • המשגיחה בבחינה הינה עובדת האוניברסיטה, התנהגות בלתי הולמת כלפיה ואי-ציות להוראותיה – מהווים הפרה של תקנון משמעת סטודנטים.

 • נהג במשגיחה בכבוד והישמע להוראותיה.

 • סדר הישיבה בחדר הבחינה נקבע על ידי המשגיחה בלבד.


סטודנט.ית יקר.ה,

בכל פנייה וברור יש לפנות לרכזת המחלקה או הרכזת הפקולטית במחלקת האם שלך.

אין קבלת קהל או מענה טלפוני במדור לסטודנטים; מענה יינתן רק דרך רכזות המחלקה ו/או הפקולטה.​​


 

שעות קבלה (למרצים בלבד):
ימים א'-ה' 8:00-15:00
ימי ו' רק בתקופת בחינות: 8:00-11:00

טלפון של מדור בחינות: 08-6461000

כתובתנו:

מדור בחינות, מערכת שעות ומס"ר 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת.ד. 653, באר שבע 84105
ישראל

צוות המדור מאחל לסטודנטים הצלחה בלימודים ובבחינות.