המדור לקידום סטודנטים מטפל ומסייע לסטודנטים בכל בעיות הלמידה באוניברסיטה.

 

הארכת זמן ​​בבחינה

הזכאות להארכת זמן היא על פי אישור דיקנאט הסטודנטים בלבד.

זכאים להארכת זמן:

סטודנט/ית עולה וסטודנט/ית זר/ה שלמד/ה (בשנות לימודיו/ה האחרונות), פחות משלוש שנים בשפה העברית ואשר נבחן/ה בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית. הזכאות היא לאורך כל שנות הלימודים ובתנאי שלא חלפו 7 שנים מאז הגיעו/ה ארצה ובתנאי שבאותו הסמסטר למד/ה קורס לשיפור השפה העברית.

  • » סטודנטים מהמגזר הערבי.

  • » סטודנטיות בהריון זכאית לתוספת זמן של 25% בבחינה. אם זכאית לתוספת זמן בגין סיבה אחרת, סך תוספת הזמן בבחינה תהיה 25%.

  • » לסטודנט/ית עיוור/ת או לקויי/ת ראייה בעל/ת "תעודת עיוור"- תוספת זמן של 100% מזמן הבחינה ואפשרות להבחן בחדר עיוורים.

  • » לקויי למידה או הסובלים מבעיה רפואית.

יחידת הבחינות תשתדל שסטודנטים הזכאים להארכת זמן ישבו בחדר נפרד במטרה לאפשר להם ניצול מקסימלי של תוספת הזמן.

יחידת הבחינות תודיע לרמ"ד קידום סטודנטים, בכל סמסטר, מהו מועד הסיום של שיבוץ הבחינות למבחנים. סטודנטים שתאושר להם זכאות להארכת זמן עד מועד זה ישובצו בחדר הבחינה המיועד להארכת זמן. סטודנטים שתאושר להם זכאות להארכת זמן לאחר מועד סיום השיבוץ, ישולבו בחדר הבחינה הנפרד בתנאי שיהיה בו מקום בעת הבחינה עצמה. אם ייבחנו בחדרים הרגילים ויועברו לחדר אחר בתום המועד המוקצב, יפוצו בתוספת זמן של 15 דקות לפחות, מעבר לתוספת הזמן המאושרת, בגין בזבוז הזמן של המעבר מחדר לחדר.

סטודנט/ית שמקבל/ת מדיקנאט הסטודנטים אישור להארכת זמן ת/יציג בפני המשגיח/ה בתחילת הבחינה את האישור שניתן לו/ה להארכת זמן.

תוספת הזמן הניתנת לזכאים הינה אחידה בכל בחינה ובוחן, תוספת של 25% ממשך הבחינה.

בהארכת זמן בבחינה העולה על חצי שעה, על המורה או ממלא מקומו להיות נוכח בחדר הבחינה, פעם אחת לפחות.

​  

סטודנטים עם​​ התאמות מיוחדות

» סטודנט/ית שאושרו לו/ה התאמות מיוחדות מבחינה פיזית, כגון שולחן וכיסא נפרדים וכו' ת/ידאג מבעוד מועד להזין התאמה דרך האזור האישי, (להיכנס למידע אקדמי/מידע על בחינות/אישור התאמות) לא יאוחר מ-96 שעות לפני הבחינה. יחידת הבחינות תסדיר את הנושא עם מחלקת המשק.

» סטודנט/ית שזכאי/ת להתאמות מיוחדות כגון מדבקות על כתב יד בלתי קריא, או שגיאות כתיב ת/יציג את האישור למשגיח/ה במהלך הבחינה.

» סטודנט/ית שאושר לו/ה להבחן בעזרת מחשב, ת/יזין התאמה מתאימה באזור האישי, (להיכנס למידע אקדמי/מידע על בחינות/אישור התאמות) לא יאוחר מ-96 שעות לפני הבחינה, ות/יבחן על גבי מחשב בחדר התאמות מיוחדות.

» סטודנטים שאושרו להם התאמות אחרות כגון: מחשבון, דף נוסחאות רגיל או מורחב וכו' חייבים לתאם את ההתאמות מול המרצים והמתרגלים של הקורס מבעוד מועד ולא במהלך הבחינה.

» סטודנט/ית שאושרו לו/ה התאמות של הגדלת טופס הבחינה או טופס התשובות או דף נוסחאות/יזין התאמה מתאימה באזור האישי, (להיכנס למידע אקדמי/מידע על בחינות/אישור התאמות) לא יאוחר מ-96 שעות לפני הבחינה. יחידת הבחינות תדאג להגדלת טופס הבחינה/טופס התשובה. ​

​סטודנט הזכאי להגדלה מכל סוג (טופס בחינה/דף תשובות/דף נוסחאות) - יזמין התאמה ויבחן בכיתת ההתאמות ולא בכיתת האם.

סטודנט הזכאי להתאמה "היבחנות על גבי מחשב" או "הגדלת טופס בחינה" - ייבחן בכיתת התאמות בלבד (בבנין 34 בכיתה 305 או בבנין 90 חדר 129). לתשומת לבך - בלוח האישי שלך לא מציין כיתת התאמות, אלא כיתה רגילה. עליך להגיע לכיתת התאמות הקרובה לכיתת האם. לדוגמא: סטודנט שנבחן בכיתת אם בבנינים: 97,92,90 - יגיעו לכיתה 129 בבנין 90. סטודנט שנבחן בכיתת אם בבנינים: 28,32,34,35 - יגיע לכיתת התאמות 305 בבנין 34.

» סטודנטים שאושרה להם התאמה להבחן בעל פה, או להגיש עבודה במקום בחינה, חייבים לתאם את הנושא מול מרצה הקורס והמחלקה.​