המדור לקידום סטודנטים מטפל ומסייע לסטודנטים בכל בעיות הלמידה באוניברסיטה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדקנאט הסטודנטים​

​הארכת זמן ​​בבחינה

הזכאות להארכת זמן היא על פי נהל הבחינות (סעיף 11)

סטודנטים עם​​ התאמות מיוחדות

» סטודנט/ית שאושרו לו/ה התאמות מיוחדות מבחינה פיזית, כגון שולחן וכיסא נפרדים וכו' ת/ידאג מבעוד מועד להזין התאמה דרך האזור האישי, (להיכנס למידע אקדמי/מידע על בחינות/אישור התאמות) לא יאוחר מ-96 שעות לפני הבחינה. יחידת הבחינות תסדיר את הנושא עם מחלקת המשק.

» סטודנט/ית שזכאי/ת להתאמות מיוחדות כגון מדבקות על כתב יד בלתי קריא, או שגיאות כתיב ת/יציג את האישור למשגיח/ה במהלך הבחינה.

» סטודנט/ית שאושר לו/ה להבחן בעזרת מחשב, ת/יזין התאמה מתאימה באזור האישי, (להיכנס למידע אקדמי/מידע על בחינות/אישור התאמות) לא יאוחר מ-96 שעות לפני הבחינה, ות/יבחן על גבי מחשב בחדר התאמות מיוחדות.

» סטודנטים שאושרו להם התאמות אחרות כגון: מחשבון, דף נוסחאות רגיל או מורחב וכו' חייבים לתאם את ההתאמות מול המרצים והמתרגלים של הקורס מבעוד מועד ולא במהלך הבחינה.

» סטודנט/ית שאושרו לו/ה התאמות של הגדלת טופס הבחינה או טופס התשובות או דף נוסחאות/יזין התאמה מתאימה באזור האישי, (להיכנס למידע אקדמי/מידע על בחינות/אישור התאמות) לא יאוחר מ-96 שעות לפני הבחינה. יחידת הבחינות תדאג להגדלת טופס הבחינה/טופס התשובה. ​

​סטודנט הזכאי להגדלה מכל סוג (טופס בחינה/דף תשובות/דף נוסחאות) - יזמין התאמה ויבחן בכיתת ההתאמות ולא בכיתת האם.

סטודנט הזכאי להתאמה "היבחנות על גבי מחשב" או "הגדלת טופס בחינה" - ייבחן בכיתת התאמות בלבד (בבנין 34 בכיתה 305 או בבנין 90 חדר 129). 

» סטודנטים שאושרה להם התאמה להבחן בעל פה, או להגיש עבודה במקום בחינה, חייבים לתאם את הנושא מול מרצה הקורס והמחלקה.​