​​​​​​​​​​​​​​​ראש המדור- שלומית כהן
טל: 08-6472368   
shcohen@bgu.ac.il

 • • מזכירת המדור לקידום סטודנטים, רכזת יוצאי אתיופיה, רכזת מילואים – אבישג לוי
  08-6479205 avishle@bgu.ac.il 

  • רכזת קידום סטודנטים, רכזת התאמות לנשים בהריון ולאחר לידה - רחל בלבן פרומוביץ
  08-6472367 rbf@bgu.ac.il  

  • רכז סדנאות ומרתונים - ירון רוסו,
  08-6477389 marathon@bgu.ac.il 

  • רכזת מילואים – תהילה רשף
  טל: 08-6472359 miluim@bgu.ac.il ​   

  · ראש צוות מניעת נשירה - מיכל רוסק
  08-6472366 rusek@bgu.ac.il

  • מרכזת תוכנית "ההתחלה" -קארין לורנץ
  08-6472359 ​karinama@bgu.ac.il

  • מרכזת תוכנית "אנחנו איתך" – קרין פרויד
  טל: 08-6472278​ tutorsd@bgu.ac.il

 • • מרכזת "הישגים להייטק" - כרמי גלן טאייב
  08-6472365 gelenc@bgu.ac.il

המדור לקידום סטודנטים מטפל ומסייע לסטודנטים בכל בעיות הלמידה שלהם באוניברסיטה על פי הפירוט הבא:


*שיעורי עזר

סטודנטים המתקשים בלימודיהם יוכלו לקבל בכל סמסטר 10 שעורי עזר בתשלום מסובסד.
שעורי העזר מתקיימים בסמסטר א' וב' בלבד.


*לקויי למידה

*סטודנטים הסובלים ממגבלה פיזית קבועה / זמנית

*סיוע לסטודנטים ששירתו במילואים / סטודנט/ית אם/אב לילד אחד לפחות (שגילו אינו עולה על 14) שבן זוגה/בת זוגו שב/ה משירות מילואים.

זכויות שאינן אקדמיות של סטודנט השב ללימודים לאחר שירות מילואים וסטודנט/ית אם/אב לילד אחד לפחות (שגילו אינו עולה על 14) שבן זוגה/בת זוגו שב/ה משירות מילואים.

סטודנטים ששרתו במילואים 10 יום ומעלה ברציפות, זכאים ל-4 שעורי עזר עבור כל שבוע מילואים, או כרטיסי צילום בהיקף של 50 צילומים ליום לימודים, למעט חופשות או סופי שבוע או שני קורסי תגבור (מרתון) בסבסוד של 50%, להשלמת החומר החסר.. השרות ניתן למי ששרתו במילואים בסמסטרים א' וב' בלבד.
הערה: את הבקשה למימוש הזכויות יש להפנות לרכז מילואים באגודת הסטודנטים

סטודנטים ששירתו במילואים במהלך שנת הלימודים (מראשית שנת הלימודים ועד תום מועדי ב' של סמסטר ב') 22 יום ומעלה זכאים לפטור מתשלום עבור קורס קיץ אחד. מי שהיו במילואים 30 יום ומעלה, זכאים לפטור מתשלום עבור שני קורסים. לצורך צבירת הימים נלקחים בחשבון כל ימי המילואים שבוצעו כולל ימים בודדים. הפטור מתשלום ניתן עבור קורס המתקיים ממילא ויש בו מספיק נרשמים המשלמים עבור הקורס.
מי שקיבלו פטור מתשלום עבור קורס קיץ ומימשו את הפטור, זכאים להחזר חלקי של שכר הדירה לחודשי הקיץ.
זכות זו תוענק לסטודנט/ית השב/ה ממילואים בלבד.
מימוש ההטבה תקף לאותה שנה בלבד ולא ניתן לממשה רטרואקטיבית.

שירות במילואים מ- 14 ימים ומעלה מוכר כמילוי התנאי לביצוע פעילות חברתית לצורך קבלת מלגה באוניברסיטה.

שירות במילואים מזכה בתוספת נקודות לקביעת הזכאות למעונות ומלגות.
זכות זו תוענק לסטודנט/ית השב/ה ממילואים בלבד.

 

את הבקשה למימוש הזכויות יש להגיש באמצעות רכז מילואים באגודת הסטודנטים

 

 *סיוע לעולים וליוצאי אתיופיה

סטודנטים עולים הממומנים על ידי מנהל הסטודנטים זכאים לקבל סיוע בלימודים על ידי חונך אישי במקצועות בהם הם מתקשים.

סטודנטים יוצאי אתיופיה, כולל סטודנטים בתוכנית סטארט-אפ, זכאים לסיוע בלימודים וכן מופעלות לגביהם תוכניות סיוע מיוחדות.


*סיוע לסטודנטים ערבים

מזה כמה שנים מפעילה האוניברסיטה תוכניות לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב הסטודנטים הערבים. מטרת התוכניות הנה לעזור לסטודנטים להתמודד עם הקשיים הרבים בהם הם נתקלים. במסגרת התוכנית ניתן לקבל סיוע בתחומים הבאים:

 • עזרה לימודית בקבוצות.

 • חניכה חברתית

 • סדנאות לשיפור מיומנויות הלמידה.

 • ייעוץ אקדמי.

 • פעילות תרבותית.

 • מניעת נשירה

לפרטים נוספים על עזרה לסטודנטים ערבים...

בשנים האחרונות הופעלה באוניברסיטה תוכנית סיוע מיוחדת שמטרתה מניעת נשירה של סטודנטים מן הלימודים. 

 

*טכנולוגיות מסייעות

בקומת המרתף, בחדר לקויי ראיה ולמידה המצוי בתוך מרכז הלמידה, ניתנים שירותי יעוץ לסטודנטים הזקוקים לסיוע באמצעות טכנולוגיות מסייעות.  ראה סעיף סיוע טכנולוגי.

 
*מרכזי למידה לסטודנטים

בקומת מרתף בית הסטודנט ובקומה ב' של הבניין וכן במרתף בניין 28 הוכשרו שלושה מרכזי למידה עצמית לסטודנטים.

במרכזי הלמידה מוצבים שולחנות עבודה המאפשרים לסטודנטים לעבוד בקבוצות או ביחידות על פי העדפותיהם.
במרכזי הלמידה של בית הסטודנט מותקנים מחשבים. מרכזי הלמידה פתוחים מרבית שעות היממה.
חדר טכנולוגיות ותמיכה לסטודנטים