​​​​​​​​​​בשל היותכם מוכרים כסטודנטים עם לקוי למידה/הפרעת קשב וריכוז /עם מגבלה רפואית, אתם זכאים לשירותי מרכז התמיכה הניתנים מטעם דיקאנט הסטודנטים.​


שירו​תי מרכז התמיכה כוללים:

  1. חונכויות.

  2. סדנאות. (סדנאות העוסקות במיומנויות למידה בלבד)

  3. ליווי אישי על ידי מומחים.

  4. כניסה לחדר טכנולוגיות ושימוש בטכנולוגיה מסייעת.

  5. השאלת ציוד לזכאים.

 

עלות ההשתתפות במרכז התמיכה היא 300 ₪ לכל שנת לימוד.
ההרשמה תהווה התחייבות מצד הסטודנט שנרשם ולא ניתן לבטלה (גם אם הסטודנט לא ישתמש בשירותי מרכז התמיכה לרבות השתתפות בסדנאות, כניסה לחדר טכנולוגיות או שיבוץ חונך יחויב במלוא הסכום).

את התשלום יש לבצע דרך מידע אישי באתר דיקאנט הסטודנטים תחת הרשמה לסל שירותים.  

אופן קבלת השירות לאחר ביצוע התשלום.


ח​​ונ​כו​​ת

סטודנט המוכר עם לקויות למידה/ הפרעת קשב וריכוז- יש  לשלוח  בקשה לחיים חדד לכתובת  haimhd@bgu.ac.il. אנא ציינו את שמכם, מספר תעודת הזהות ואת שמות ומספרי הקורסים בהם אתם מעוניינים בחונכות.  התאמה זו תינתן רק לסטודנטים להם ההתאמה של "ליווי על ידי חונך". זכאים לסה"כ שעתיים שבועיות החל מסוף תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר (לא כולל תקופת הבחינות).  

סטודנטים המוכרים עם לקויות למידה ולהם אין התאמה של "ליווי על ידי חונך" זכאים ל 10 שעות סמסטריאלית. 
סטודנט המוכר עם ממגבלה רפואיתיש לשלוח  בקשה לפנינה ישראלי pninai@bgu.ac.il 
או לאפרת קולט קסלר efratkol@bgu.ac.il
אנא ציינו את שמכם, מספר תעודת זהות ואת שמות ומספרי הקורסים בהם אתם מעוניינים בחונכות. התאמה זו תינתן רק לסטודנטים אשר הועדה הרפואית אישרה להם 10 שעות חונכות.


סדנאות
המדור לקידום סטודנטים בדיקנאט הסטודנטים מפעיל מערך סדנאות ע"י מנחים מקצועיים לצורך שיפור תהליכי הלמידה בתחומים מגוונים. לפירוט הסדנאות, ניתן להירשם לסדנאות דרך מידע אישי באתר דיקאנט הסטודנטים תחת הרשמה לסדנאות.

חשוב- על סטודנט ששילם את התשלום למרכז התמיכה להירשם לסדנא הרצויה בלבד ללא ביצוע תשלום נוסף (ישנה הגבלה לשתי סדנאות לסמסטר).​

ליווי אישי

מפגשים עם יועץ/ מומחה בתחום לקויות למידה בסיוע במגוון נושאים כגון: אסטרטגיות למידה, קריאה יעילה של טקסטים, ארגון ותכנון זמן, דרכי היבחנות ועוד.

לתיאום מראש דרך המייל: supportcenter@bgu.ac.il

​חדר טכנולוגיות (בניין 70 בית הסטודנט – קומה 1-)

לפרטים על חדר טכנולוגיות ותמיכה לסטודנטים

הכניסה לחדר טכנולוגיות מותנית בהצגת כרטיס סטודנט. על סטודנט שביצע את התשלום למרכז התמיכה להגיע לבניין 26 חדר 101 לצורך מגנוט הכרטיס. (סטודנט המתגורר במעונות אינו צריך להגיע למגנוט חוזר).

 

השאלת ציוד לזכאים:

מחשב נייד, רשמקול, מכשירי FM צמידי ניווט לעיוורים ולקויי ראיה וכדומה.לפרטים​ ​נוספים:

· מנהלת מרכז ​תמיכה אנה קסלסי-סולטן
טלפון: 08-6428810 keslassy@bgu.ac.il

· פנינה ישראלי- עו"ס, רכזת נגישות לפקולטה למדעי הטבע והפקולטה לניהול,
טלפון: 08-6428584 pninai@bgu.ac.il, ימים א', ב', ג', ה.

· ​אפרת קולט קסלר-עו"ס, רכזת נגישות לפקולטה למדעי ההנדסה,
טל': 08-6479202 efratkol@bgu.ac.il, ימים א', ב', ג'.

· טל בר-נס, עו"ס, רכזת נגישות לפקולטה למדעי הרוח והחברה והפקולטה למדעי הבריאות, ממלאת מקום של נטע דקלו.
טל': 08-6428194 barneta@bgu.ac.il, ימים א', ג', ד'.​

· חיים חדד- מנהל המקצועי של מכון האבחון, יועץ לסטודנטים עם לקויות למידה ו\או הפרעת קשב וריכוז
טל': 08-6479501 haimhd@bgu.ac.il

· כרמי גלן טאייב - יועצת לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז
טל': 08-6472365  gelenc@bgu.ac.il

· ראש צוות מניעת נשירה - מיכל רוסק
טל': 08-6461792 rusek@bgu.ac.il

· אחראית חדר טכנולוגיות ותמיכה לסטודנטים – לאנה פלדמן
טל': 08-6472376lanaf@bgu.ac.il 

· ​​רכז טכנולוגיות – אברהם רולביץ​​​
טל': 08-6472376


 

​​