​דיקנית הסטודנטים וצוות העובדים מסייעים לסטודנטים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי והחברתי-תרבותי
תוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של האוניברסיטה  ועם האגודה הסטודנטיאלית.

סיוע בעניינים אקדמיים:

דיקנית הסטודנטים מסייעת לסטודנטים בפתרון בעיות אקדמיות המתעוררות במהלך הלימודים.
סטודנטים אשר לא ימצאו פתרון לבעיותיהם האקדמיות במסגרת המחלקה  הפקולטה, מוזמנים לפנות אל הדיקנית בבקשה להתערבותה. דיקנית הסטודנטים תקבע, או אם המקרה מחייב את התערבותה ותפעל בהתאם.

דיקנית הסטודנטים - פרופ' אֹרנה אלמוג, טלפון: 08-6472370/1 almogo@bgu.ac.il
רמ"ן דיקנאט הסטודנטים  - מרב יוסף-סולומון, טלפון: 08-6472372 meravy@bgu.ac.il
רל"ש דיקנאט הסטודנטים – יפעת פיטל, טלפון: 08-6472369/70  krauszpi@bgu.ac.il

משרדי דיקנאט הסטודנטים ממוקמים בבית הסטודנט, קומה ב'.
קבלת הקהל: בימים א' - ה', בין השעות: 10:00 - 13:30.

 • טלפונים:

  מזכירות - טלפון: 6472370/1
  קידום סטודנטים - טלפון:6479205/6472368​
  מלגות והלוואות - טלפון: 6472373/4
  המרכז לפיתוח קריירה- טלפון: 6479259/589
  השירות הפסיכולוגי לסטודנטים - טלפון: 6461088
  בית הכנסת - טלפון: 6461737