דיקן הסטודנטים וצוות העובדים מסייעים לסטודנטים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי והחברתי-תרבותי
תוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של האוניברסיטה  ועם אגודת הסטודנטים.

סיוע בעניינים אקדמיים:

דיקן הסטודנטים מסייע לסטודנטים בפתרון בעיות אקדמיות המתעוררות במהלך הלימודים.
סטודנטים אשר לא ימצאו פתרון לבעיותיהם האקדמיות במסגרת המחלקה  הפקולטה,
מוזמנים לפנות אל הדיקן בבקשה להתערבותו.
דיקן הסטודנטים יקבע, או אם המקרה מחייב את התערבותו ויפעל בהתאם.

דיקן הסטודנטים - פרופ' משה כספי, טלפון: 08-6472370/1 moshe@bgu.ac.il
רמ"ן דיקנאט הסטודנטים  - מרב יוסף-סולומון, טלפון: 08-6472372 meravy@bgu.ac.il

רכזת דיקנאט הסטודנטים – אביבה שחף, טלפון: 08-6472369/70  avivasha@bgu.ac.il
משרדי דיקנאט הסטודנטים ממוקמים בבית הסטודנט, קומה ב'.
קבלת הקהל: בימים א' - ה', בין השעות: 10:00 - 13:30.

 • טלפונים:

  מזכירות - טלפון: 6472370/1
  מדור מעונות - טלפון: 6472365/6
  קידום סטודנטים - טלפון: 6472367/8
  מלגות והלוואות - טלפון: 6472373/4
  המרכז לפיתוח קריירה- טלפון: 6479259/589
  השירות הפסיכולוגי לסטודנטים - טלפון: 6461088
  בית הכנסת - טלפון: 6461737