תוכנית משכילה הינה תכנית סיוע לנשים חד הוריות במצב סוציו אקונומי נמוך בשת"פ עם קרן קציר.

במסגרת התוכנית, הסטודנטיות שיאותרו יקבלו תמיכה רחבה מהקרן הכוללת:

▪ מלגת שכר לימוד

▪ מלגת קיום

▪ בדיקת הכוונה לצורך התאמת מסלול לימודים

▪ ליווי אקדמי הכולל שיעורי עזר, סדנאות וכו'. עפי אישור הקרן על גובה סל העשרה

▪ ליווי חברתי ומפגשי העשרה בנושאי תרבות וחברה

הליווי האקדמי כולל מעקב ותמיכה באמצעות תגבור לימודי (שיעורי עזר), אבחונים וסדנאות תומכות למידה שיאפשרו לסטודנטית להשלים את התואר בהצלחה.

הקבלה לתוכנית מותנית בקריטריונים, ובהתאם לתנאי הקבלה של כל מחלקה/ מדור רישום וראיון אישי.​

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת תוכנית משכילה:
כרמי גלן gelenc@bgu.ac.il

פוסטר תוכנית משכילה לאמהות חד הוריות