האוניברסיטה, בהתאם לחוקתה, מבטיחה כי יכובד בתחומה חופש הביטוי של הסטודנטים.
סטודנטים שירצו לקיים פעילות ציבורית או פוליטית בקמפוס,יגישו בקשה על גבי טופס בקשה לפעילות.

טיסן בקשה לאישור פעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב my comp.jpg

נוהל אישור הפגנות בקמפוס

 

לפרטים יש לפנות לרכזת דיקנאט הסטודנטים – אביבה שחף, טלפון: 08-6472369/70
 avivasha@bgu.ac.il

 
 תקנות לפעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 על פי אישור הועד המנהל בישיבתו מספר תשע"ג/ 3 מתאריך 29.1.2013