​האוניברסיטה, בהתאם לחוקתה, מבטיחה כי יכובד בתחומה חופש הביטוי של הסטודנטים.

סטודנטים המבקשים לקיים פעילות חברתית/פוליטית ינהגו עפ"י
תקנון פעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (תשע"ט-2019)

פעילות ציבורית ופוליטית בשטחי הקמפוס

פעילות ציבורית ופוליטית מותרת, בין השאר, בדרכים הבאות, כמפורט בתקנון:

1. תליית מודעות.

2. הפצת חומר כתוב.

3. הצבת שולחנות ודוכני הסברה, לרבות החתמה על עצומות.

4. קיום התכנסויות, התקהלויות והפגנות בשטח האוניברסיטה תחת כיפת השמים.

5. פעילות ציבורית ופוליטית תוכל להתבצע באמצעות תערוכות, מיצגים וכיוצ"ב.

6. קיום הרצאות, דיונים ומפגשים באולמות סגורים.

 

1. תליית מודעות (סעי​ף 5 בתקנון):

· ניתן לתלות מודעות בלוחות המיועדים למודעות מטעם האוניברסיטה שנושאן – תרבות, חברה, פעילות ציבורית ופוליטית ושירות, המוצעים לסטודנטים ע"י האוניברסיטה והאגודה הסטודנטיאלית.

· ניתן לתלות את המודעות אך ורק ע"ג לוחות המודעות המיועדים לכך:

​​מיקומי ​לוחות המודעות​ ​ ​​
​ב​​ניין
​קומה
​נמצא ליד
​הערות
​28
​0
​מרכז למידה (משמאל)​

​30
​0
​מדרגות

​33
​0
​שירותי גברים
​70
​1-
​אקדמון
לוחות קיר ג​דולים לשימוש חופשי של הסטודנטים

​72
​1

​3 לוחות
​72
​3

​2 לוחות​

· לתלייה ע"ג לוחות מודעות של האגודה הסטודנטיאלית יש לפנות למדור למעורבות.

· גודל המודעה לא יעלה על גיליון A4.

· חל איסור על תליית מודעות בלוחות של פקולטות ומחלקות.

2. הצבת שולחנות וד​וכני הסברה, לרבות החתמה על עצומות (סעיף 6 בתקנון):

· יש להגיש הודעה באמצעות הטופס המקוון לפחות שבעה ימי עבודה מראש. שימו ​לב: ימי שישי, שבתות וימי חופשה באוניברסיטה אינם נספרים במניין הימים. עדיף להגיש את הבקשה מוקדם ככל הניתן.
בשל בעיית אבטחת מידע, ניתן בשלב זה להגיש את הבקשה רק מרשת האוניברסיטה​ או דרך VPN

· ניתן לאייש דוכן יומיים רצופים בלבד.

· מיקום הדוכנים- לובי בית הסטודנט.

· מפעיל הדוכן אחראי לסדר ולניקיון.

3. קיום התכנ​​סויות, התקהלויות והפגנות בשטח האוניברסיטה תחת כיפת השמים (סעיף 7 בתקנון):

·  יש להגיש הודעה באמצעות הטופס המקוון לפחות שבעה ימי עבודה מראש. שימו לב: ימי שישי, שבתות וימי חופשה באוניברסיטה אינם נספרים במניין הימים. עדיף להגיש את הבקשה מוקדם ככל הניתן.
בשל בעיית אבטחת מידע, ניתן בשלב זה להגיש את הבקשה רק מרשת האוניברסיטה​ או דרך VPN

· במקרים שבהם יש הצדקה לקיים את הפעילות בדחיפות, יש למסור הודעה מראש לפחות שני ימי עבודה לפני הפעילות באמצעות​הטופס המצ"ב. יש להעביר את הטופס בדוא"ל ליפעת פיטלkrauszpi@bgu.ac.il​.

· ההתכנסות תוכל להתקיים ב:

- רחבת בית הסטודנט

- רחבת הספרייה

4. תערוכו​ת, מיצגים וכיוצ"ב:

·  יש להגיש הודעה באמצעות הטופס המקוון לפחות שבעה ימי עבודה מראש. שימו לב: ימי שישי, שבתות וימי חופשה באוניברסיטה אינם נספרים במניין הימים. עדיף להגיש את הבקשה מוקדם ככל הניתן.
בשל בעיית אבטחת מידע, ניתן בשלב זה להגיש את הבקשה רק מרשת האוניברסיטה​ או דרך VPN

· מיקום- לובי בית הסטודנט באיזור שיקבע לכך.​

5. הרצאות, דיונים ומ​פגשים בכיתות/אולמות סגורים (סעיף 8 בתקנון):

· יש להגיש הודעה באמצעות הטופס המקוון לפחות שבעה ימי עבודה מראש. שימו לב: ימי שישי, שבתות וימי חופשה באוניברסיטה אינם נספרים במניין הימים. עדיף להגיש את הבקשה מוקדם ככל הניתן.
בשל בעיית אבטחת מידע, ניתן בשלב זה להגיש את הבקשה רק מרשת האוניברסיטה​ או דרך VPN


לפרטים יש לפנות לרל"ש דיקנאט הסטודנטים – יפעת פיטל
טלפון: 08-6472369/70 krauszpi@bgu.ac.il​