​טיפול פסיכול​וגי אישי

השירות הפסיכולוגי מציע טיפול פסיכולוגי אישי במסגרת של מפגש פרטני שבועי. מטרת הטיפול היא לעזור לפונה, בהתבסס על גישות טיפוליות שונות להתמודד עם משברים וקשיים, להכיר את עצמו טוב יותר ולסגל גישה אישית להתמודדות יעילה ומיטיבה יותר עם האתגרים של החיים. חלק מהתהליך כולל בירור הנושאים, הקשיים והסיפור האישי הייחודי של הפונה. התהליך הטיפולי הינו תהליך אישי וייחודי וכל טיפול שונה משמעותית בהתאם לקשר המיוחד שנרקם בין מטופל ומטפל.

*לקריאה נוספת על טיפול אישי

 

טיפול פסיכו​לוגי ממוקד מוגבל בזמן

כאשר הפניה ממוקדת יותר והפונה מציג/ה בעיה שאינה משפיעה על כל תחומי חייו באופן היקפי, המראיין עשוי להפנות אותו למסגרת של טיפול קצר מועד המונה בד"כ 12פגישות. טיפול ממוקד עוסק בקונפליקט מסוים ומטרתו לשנות דברים לעומק בהתמודדות המטופל עם הקונפליקט הזה. הטיפול מתאפיין בהכוונה ומיקוד מצד המטפל ויכול להניב שיפור משמעותי תוך פרק זמן קצר יחסית.
*לקריאה נוספת על טיפול פסיכולוגי ממוקד קצר מועד

 

ייעוץ פסיכ​יאטרי

הייעוץ הפסיכיאטרי נותן מענה אבחנתי ותרופתי לקשיים רגשיים שכיחים (כגון דיכאון, חרדת מבחנים, לחץ) ומהווה ליווי והשלמה לטיפול פסיכולוגי אישי. ליווי תרופתי משולב בטיפול פרטני עוזר להשגת הקלה מהירה יחסית ושיפור בר קיימא .​