​סטודנטיות וסטודנטים יקרים שלום,

אנו שמחים ושמחות ללוות אתכן.ם בתקופת לימודיכם ומזמינים אתכם להסתייע במגוון השירותים שאנו מעניקים.

דיקנאט הסטודנטים אחראי לכל שירותי הרווחה לסטודנטיות.ים באוניברסיטה. אנו מסייעים לסטודנטיות.ים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי, החברתי והתרבותי.

אנו פועלים בתיאום ובקשר הדוק עם יחידות האוניברסיטה השונות ועם האגודה הסטודנטיאלית.

אני מאחלת לכם שנת לימודים ומחקר פורייה ומוצלחת!


בברכה,

פרופ' אֹרנה אלמוג​
דיקנית הסטודנטים
פרופ' אֹרנה אלמוג​