סטודנטים יקרים שלום,

אנו שמחים ללוות אתכם בתקופת לימודיכם ומזמינים אתכם להסתייע במגוון השירותים שאנו מעניקים.

דיקנאט הסטודנטים אחראי לכל שירותי הרווחה לסטודנטים באוניברסיטה. אנו מסייעים לסטודנטים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי, החברתי והתרבותי.

אנו פועלים בתיאום ובקשר הדוק עם יחידות האוניברסיטה השונות ועם אגודת הסטודנטים.

אני מאחל לכם שנת לימודים ומחקר פורייה ומוצלחת!


בברכה,
פרופ' משה כספי
דיקן הסטודנטים