לוגו מרכז תמיכה_1-01.jpg

סטודנטים המתקשים בלימודים מסיבה לא ברורה, וסטודנטים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה, מוזמנים לפנות לוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה ולקבל סיוע וייעוץ לימודי. גם מי שעדיין לא התקבלו ללימודים וזקוקים להתאמות במבחן הפסיכומטרי מוזמנים לפנות ולקבל ייעוץ ומידע בנושא.

matal.png
 

רצ"ב שאלון הכרה בלקות למידה. נא להתקשר לקבלת הנחיות לגבי התהליך.

כל הסטודנטים / מועמדים הפונים לוועדה יופנו על ידי הוועדה לאבחון מחדש.

סטודנטים שעברו אל ורק אבחון מת"ל בעבר יצרפו את האבחון לטופס הפנייה (בתנאי שלא עברו חמש שנים מיום האבחון) כולל אבחונים קודמים, לעיונה ולהחלטתה של הוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות גם במקרים אלה, לדרוש אבחון נוסף.

האבחון כרוך בתשלום ומחירו 1450 ₪.

הנחיות אלה הן בתוקף עד להתקנת התקנות והפעלת החוק החדש בנושא לקויות למידה.

טופסי הפנייה והאבחונים מועברים אל הוועדה האוניברסיטאית לטיפול בלקויות למידה, לדיון ולהחלטה על ההתאמות הרלוונטיות. תוצאות הדיון ימסרו לסטודנט הפונה, בצרוף שיחת משוב מפורטת, (אם האבחון נעשה באמצעות האוניברסיטה.) ההחלטות על ההתאמות יועברו גם לוועדת ההוראה המחלקתית ולמדור בחינות.

הליך האבחון וההכרה בלקויות למידה נמשך לפחות חודשיים. לכן, כדי לקבל התאמות לבחינות סוף סמסטר, רצוי להתחיל את תהליך ההכרה בראשית שנת הלימודים או בראשית הסמסטר השני.


ערעורים

סטודנטים שבקשתם לקבל התאמות נדחתה זכאים לערער על החלטות הוועדה.
לשם כך יש להגיש מכתב מנומק אשר יידון בוועדת הערעורים המתכנסת מספר פעמים בכל סמסטר.
את המכתב יש להגיש למדור קידום סטודנטים תוך 60 יום מתאריך קבלת מכתב הדחייה.

ניתן לערער פעם אחת בלבד.
הגשת בקשה לערעור כרוכה בעלות של 100 ₪, אשר יוחזרו במידה והערעור יתקבל.
טופס פניה לוועדת ערעורים