לוגו מרכז תמיכה_1-01.jpg

סטודנטים המתקשים בלימודים מסיבה לא ברורה וסטודנטים שאובחנו בעבר עם לקויות למידה, מוזמנים לפנות לוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה ולקבל סיוע וייעוץ לימודי. גם מי שטרם התקבלו ללימודים וזקוקים להתאמות במבחן הפסיכומטרי מוזמנים לפנות ולקבל ייעוץ ומידע בנושא.

פוסטר המכון לאבחון תפקודי למידה 

 האבחון כרוך בתשלום ומחירו 1450 ₪.


סטודנטים שעברו אבחון מת"ל בעבר יצרפו את האבחון לטופס הפנייה להכרה בלקות למידה, כולל אבחונים קודמים, לעיונה ולהחלטתה של הוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות גם במקרים אלה, לדרוש אבחון נוסף. 

את המסמכים יש לשלוח בדוא"ל לאבישג לוי: avishle@bgu.ac.il​
רצ"ב שאלון  פנייה להכרה בלקות למידה

הנחיות אלה הן בתוקף עד להתקנת התקנות והפעלת החוק החדש בנושא לקויות למידה.

טופסי הפנייה והאבחונים מועברים אל הוועדה האוניברסיטאית לטיפול בלקויות למידה, לדיון ולהחלטה על ההתאמות הרלוונטיות. תוצאות הדיון ימסרו לסטודנט הפונה, בצרוף שיחת משוב מפורטת, (אם האבחון נעשה באמצעות האוניברסיטה.) ההחלטות על ההתאמות יועברו גם לוועדת ההוראה המחלקתית ולמדור בחינות. 

הליך האבחון וההכרה בלקויות למידה נמשך לפחות חודשיים. לכן, כדי לקבל התאמות לבחינות סוף סמסטר, רצוי להתחיל את תהליך ההכרה בראשית שנת הלימודים או בראשית הסמסטר השני.