​סטודנטים המתקשים בלימודים מסיבה לא ברורה וסטודנטים שאובחנו בעבר עם לקויות למידה, מוזמנים לפנות לוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה ולקבל סיוע וייעוץ לימודי.

גם מי שטרם התקבלו ללימודים וזקוקים להתאמות במבחן הפסיכומטרי מוזמנים לפנות ולקבל ייעוץ ומידע בנושא. 


📅​​​ימי הכנ​ה לאקד​​מיה לסטודנטים וסטודנטיות עם לקויות למידה/ הפרעות קשב ומוגבלויות

ימים שלישי עד חמישי, 20-18 באוקטובר 2022

​במסגרת ימים אלו נכיר את הקמפוס, היחידות השונות, שירותי התמיכה, ונשתתף במגוון סדנאות לשיפור תהליכי למידה. לפרטים ניתן לפנות לחיים חדד 08-6479501
להרשמה דרך מידע אישי לסטודנט » דיקנאט הסטודנטים- הרשמה לסדנאות- ימי הכנה לסטודנטים עם לקויות למידה\מוגבלויות רפואיות.


​מכון אבחון תפקודי למידה (מת"ל)

​מערכת תמ"ל היא מערכת ממחושבת שפותחה לצורך אבחטון לקויות למידה שכיחות - דיסלקציה, דיסקלקולציה ודיסגרפיה - וכן הערכת הסבירות לקיום הפרעת קשב וריכוז. מת"ל פותחה על־ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מטרת האבחון לקבוע זכאות לתנאים מותאמים בבחינות בגרות (רמה 2-1), בבחינות האקדמיות ובבחינה הפסיכומטרית. תוצאות האבחון משמשות כבסיס לגיבוש המלצות לסיוע בלימודים. 

תנאים לקיום אבחון מת"ל: 

·    
גיל 16 עד 35

·    שליטה בעברית ברמה של שפת־אם (במקרים מסוימים ניתן לאבחן במערכת גם עולים ותיקים ששפת אימם רוסית)

·    היעדר מוגבלות פיזית​ הצפויה להפריע להיבחנות באמצעות מחשב (כמו כבדות ראייה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות)

האבחון מוכר כבסיס למתן התאמות על־ידי כל המוסדות להשכלה גבוהה ובבחינה הפסיכומטרית.

פרטים נוספים בעמוד מת"ל » 


​תהליך האבחון​​​ וההכרה בלקויות למידה

האבחון כרוך בתשלום ומחירו 1,450 ₪.

מצ"ב קישור לתהליך​ ביצוע אבחון מת"ל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

סטודנטים שעברו אבחון מת"ל בעבר יצרפו את האבחון לטופס הפנייה להכרה בלקות למידה, כולל אבחונים קודמים, לעיונה ולהחלטתה של הוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות גם במקרים אלה, לדרוש מסמכים נוספים ו/אבחון נוסף. 

את טופס הפנייה והאבחון מת"ל, יש לשלוח כקובץ pdf אחד מכווץ לדוא"ל ל-supportcenter@bgu.ac.il.
לא יתקבלו מסמכים בפורמט אחר. 

רצ"בשאלון פנייה להכרה בלקות למידה

הנחיות אלה הן בתוקף עד להתקנת התקנות והפעלת החוק החדש בנושא לקויות למידה.

טופסי הפנייה והאבחונים מועברים אל הוועדה האוניברסיטאית לטיפול בלקויות למידה, לדיון ולהחלטה על ההתאמות הרלוונטיות.

החלטת הוועדה תשלח לסטודנט.ית באמצעות תיבת הדוא"ל האוניברסיטאית. ההחלטות על ההתאמות יועברו למדור בחינות .


הליך האבחון וההכרה בלקויות למידה נמשך לפחות חודשיים. לכן, כדי לקבל התאמות לבחינות סוף סמסטר, רצוי להתחיל את תהליך ההכרה בראשית שנת הלימודים או בראשית הסמסטר השני. 

סטודנטים שהוכרו כלקויי למידה, יצורפו למרכז התמיכה ויהיו זכאים לשירותי המרכז כמצוין באתר הדיקנאט


ערעורים​

סטודנטים שבקשתם לקבל התאמו נדחתה, זכאים לערער על החלטות הוועדה.
לשם כך, יש למלא טופס פנייה לו​ועדת ערעורים, אשר יידון בוועדת הערעורים המתכנסת מס' פעמים בכל סמסטר.
את הפנייה יש לשלוח לדוא"ל-supportcenter@bgu.ac.il.

ניתן לערער פעם אחת בלבד. החלטת הוועדה הינה סופית.
הגשת בקשה לערעור, כרוכה בעלות של 100 ₪, אשר יוחזרו לסטודנט אם הערעור יתקבל.