​​​​​​​​​סטודנטיות וסטודנטים יקרים, 

יחד עם הודעת קבלת מלגה, קיבלתם מכתב הסבר. בנוסף, פרטים על המלגה וטפסים רלוונטיים, תוכלו למצוא בפורטל הסטודנטים.​

רשימת הארגונים המאו​שרים לביצוע פעילות חברתית תמורת מלגה:

לתשומת לב הסטודנטים והסטודנטיות:

 • סטודנטים אשר עשו שירות מילואים 14 יום ומעלה במהלך שנת הלימודים פטורים מפעילות נוספת.
  פר"ח נחשב כפעילות חברתית.

לנוחיותך סיווגנו את הארגונים ע"פ נושאים. אנו מקווים שחלוקה זאת תסייע לך לבחור בארגון אשר תואם את ציפיותיך.
חלק מן הארגונים יופיע במספר נושאים.

 1. אוכלוסייה בוגרת

 2. איכות הסביבה, טבע, בעלי חיים

 3. בריאות והזנה

 4. המגזר הבדואי

 5. התמודדות מול הממסד

 6. חינוך, ילדים ונוער

 7. לאומי

 8. מדע ומחשבים

 9. מנהיגות

 10. נשים - בריאות, זכויות, העצמה

 11. עלייה - עולים