איכות הסביבה וטבע

כותרת
  
איש קשר
  
אתגרים - ספורט אתגרי בטבע כמנוף לשיקום פיזי, נפשי וחברתינופר הרצשטרק, 03-5685228, nufar@etgarim.org
החברה להגנת הטבעגלית פרג, 08-6230555, galitp@spni.org.il
הרשת: באר שבעמיה חג'ג' – 054-7709833 maya.hareshet@eretzir.org.il
השומר החדששירה אוזן, 050-9007051 mitnadvim2@hashomer.org.il
טיפול בחתולים ברחבי האוניברסיטהאפרת קורנט, ekurant@bgu.ac.il
מגמה ירוקהעדי אסף - 050-7443751, bgu@green.org.il
עושים רחובאל-עד כהן, community@aguda.bgu.ac.il 052-5640809​​
עמותת "ארץ, עיר"גלית כהן: 052-4374461 מייל kayamut@torhamidbar.org.il 
קמפוס ירוקענבר שטוטמן, shtutmin@bgu.ac.il,  058-7825955
שבועת האדמה - בואו להתנדב בחווה העירונית האקולוגית 'בארי' אנה בר אור – 054-5363171, earthspromise.n@gmail.com 
תוכנית "הדירות הפתוחות"אתי פישמן, 08-6461788, etifish@bgu.ac.il

לאומי

כותרת
  
איש קשר
  
אור ירוק - פרויקט בטיחות בדרכים המכוון לנהגים צעיריםרז אביטן, raza@oryarok.org.il​ , 054-2440108
אחריי! -נוער מוביל שינויניצן, 054-4986398
פעמונים - ייעוץ כלכלי למשפחות טליה, 052-2543238, bgu@paamonim.org

בעלי חיים

כותרת
  
איש קשר
  
באר שבע אוהבת חיותשנהב ישראל, b7la.students@gmail.com
המרכז הישראלי לכלבי נחיה לעיוורים - אימוץ גור לשנהאלי בן בוחר 08-9408213, ​eli@igdcb.org
חברים לעת זקנה – עמותת מטבג'קה ביחלו, jekab@matav.org.il
טיפול בחתולים ברחבי האוניברסיטהאפרת קורנט, ekurant@bgu.ac.il
קמפוס ירוקענבר שטוטמן, shtutmin@bgu.ac.il,  058-7825955

מדע ומחשבים

כותרת
  
איש קשר
  
תוכנית "הדירות הפתוחות"אתי פישמן, 08-6461788, etifish@bgu.ac.il