​רבים מהסטודנטים עם מגבלה נפשית אינם מוכרים למערכת בריאות הנפש, אחרים אינם יודעים שאפשר לקבל עזרה, ולכולם יש חשש גדול מחשיפה ולכן גם קושי לבקש עזרה.

תוכנית שירות תמיכה בלימודים אקדמיים נפתחה בחסות דיקאנט הסטודנטים ומטרתה העיקרית היא לסייע לאותם סטודנטים. התוכנית נותנת מענה לסטודנטים עם מגבלה נפשית מוכרת הזכאים לסל שיקום של שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. 

מטרת התוכנית היא לתת לסטודנט עם מגבלה נפשית מענה ולאפשר לו לסיים את לימודיו בהצלחה.
התוכנית היא יוזמה של משרד הבריאות, בשיתוף עם הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי.
והיא מופעלת באמצעות "חברת נתן", בדיקנאט הסטודנטים. 

את התוכנית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מרכזת גב' איילת קורן. 

תוכנית מסוג זה מקנה אמצעים לחיזוק מיומנויות למידה בסיסיות ותמיכה מקצועית בהתנהלות בסביבה אקדמית,
ובנוסף היא מאפשרת גישה למקורות תרבות, פנאי ותעסוקה המצויים בסביבת הלמידה.

השירות ביחידה ניתן באמצעות חונכות ומתמקד בייעוץ כללי בנושא אסטרטגיות למידה והתאמות ללמידה, תמיכה ומידע לגבי שירותי שיקום בקהילה. התוכנית אינה כוללת סיוע בשכר. כל סטודנט המשתתף בתוכנית, מקבל ליווי של חונך במשך ארבע שעות שבועיות. החונך מהווה עמית, אוזן קשבת ומודל להתנהגות בין-אישית.


ניתן לתאם פגישה בפנייה לאיילת: ayelet-k@natan.co.il 
נתן - סיעוד ושיקום בקהילה, אגף השיקום במשרד הבריאות


    שירות תמיכה בלימודים אקדמיים - פוסטר