baby-200760_960_720.jpg

כללי התאמות לסטודנטים בעקבות הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה- בעקבות החלטת המל"ג והתיקון לחוק זכויות הסטודנט- בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג

לקבלת ההתאמות יש לפנות לרכזת התאמות – רחל בלבן פרומוביץ
babycoord@bgu.ac.il טלפון: 08-6472367  עם טופס פנייה ראשוני ומסמכים רפואיים עדכניים.
 
 

מידע נוסף

הצג הכל
הסתר הכל