​כללי התאמות לסטודנטים בעקבות הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה- בעקבות החלטת המל"ג והתיקון לחוק זכויות הסטודנט- בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג


לקבלת ההתאמות יש לפנות לרכזת התאמות – רחל בלבן פרומוביץ:
babycoord@bgu.ac.il טלפון: 08-6472367, עם:
טופס פנייה ראשוני/טופס פנייה גרסת PDF ומסמכים רפואיים עדכניים.
 
 

שימו לב!

בעקבות משבר קורונה והעברת הבחינות לזום, יש להגיש את הבקשה לקבלת הארכת זמן בבחינות שבועיים לפני הבחינה. ​


מידע נוסף

הצג הכל
הסתר הכל
משלבים ידיים  -אם ותינוק