אנשים עם נכויות בגילאי עבודה, זכאים בנוסף לגמלאות המוענקות להם ע"י המוסד לביטוח לאומי, גם לשיקום מקצועי, על פי התנאים שנקבעו בחוק.

מטרת מחלקת השיקום לסייע לאדם להשתלב בשוק העבודה החופשי, כאשר רכישת מקצוע ישים בעולם העבודה יגדיל את הסיכוי להשתלבות בשוק עבודה תחרותי. בכלל זה, תוכניות להשכלה גבוהה מהוות מפתח חשוב בהשתלבות איכותית ועם אופק תעסוקתי לכלל האוכלוסייה ולאנשים עם מוגבלויות בפרט.

על מנת לסייע לאדם עם מוגבלות, אשר נמצא מתאים להשכלה גבוהה להצליח בלימודיו, יש צורך לעיתים בסיוע במתן הנגישות והתאמות של התוכנית לנכותו ולצרכיו. הנגישות אלו ניתנות אף הן במסגרת תוכנית השיקום והינן חלק ממנו.

 

מי יכול להימצא זכאי לשיקום מקצועי?

1.      נפגע בעבודה שנקבעו לו לפחות 10% נכות לצמיתות או שהפגיעה הוכרה כמחלת מקצוע.

2.      נכה כללי שנקבעה לו נכות רפואית משוקללת בשיעור של 20% לפחות לצמיתות, גם אם אינו מקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי.

3.      נפגע בפעולות איבה שנקבעו לו 20% נכות לפחות, וכן אלמנה ויתומים של נפגע בפעולת איבה שנפטר עקבה הפגיעה בפעולת איבה.

4.      אלמן/ה שהוכר ע"י מחלקת שאירים/תלויים בנפגעי עבודה.

ובנוסף:

1.      עקב ליקוייו אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת. קיימות הגבלות תפקודיות כתוצאה ממצבו הרפואי.

2.      זקוק להכשרה מקצועית כדי לחזור לעבודתו, או כדאי לעבוד בעבודה מתאימה אחרת.

3.      מתאים לשיקום מקצועי.

4.      אינו זכאי לשיקום מתוקף חוק אחר (לדוגמא: משרד הביטחון).

על כן בשלב בראשון הנך נדרש להגיש תביעה לנכות כללית ולעבור ועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות המגיעים לך.

חשוב לזכור כי אינך חייב לקבל קצבת נכות על מנת להיות זכאי לשיקום מקצועי.

הגשת תביעה לקצבת נכות:

תביעה לקצבת נכות ניתן להגיש בסניף הביטוח לאומי במקום המגורים של התובע כפי שמופיעה בתעודת הזהות, או לשלוח בדואר/פקס.

את טופס התביעה אפשר לקבל בסניף או להוריד מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. יש להקפיד לצרף את כל המסמכים הנדרשים בטופס התביעה.

 

סטודנטים בעלי מגבלויות כמו- מחלות לב, אפילפסיה, סכרת נעורים, לקוי שמיעה, לקוי ראיה וכו' יכולים להגיש בקשה ולבדוק זכאותם.

סטודנטים בעלי הפרעת קשב וריכוז- תלוי בחומרת הלקות.

סטודנטים בעלי לקות למידה (לקות יחידה)- אינם זכאים לסיוע.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי, נכות כללית

לאחר קביעת זכאות תקבע תוכנית השיקום בשים לב למגבלות, לכישורים והיכולות, לרצונות האיש ובהתייחס לשוק העבודה.

תשלומי שיקום בתקופת לימודים:

1.      החזר הוצאות שכר לימוד: כיום גובה שכר לימוד מקסימלי לשנה עומד על סך של 13,079 שקל.

2.      תשלום דמי שיקום בזמן ההכשרה/לימודים- קצבה חודשית בגובה קצבת נכות מלאה (הנעמדת כיום על סך של 2,267 שקל), וזאת במידה ואתה לומד לפחות 20 שעות בשבוע (שעה=60 דקות) ואינך מקבל קצבת נכות מלאה. במידה ואתה מקבל קצבת נכות חלקית, יהוו דמי השיקום השלמה לגובה קצבת נכות מלאה.

3.      הוצאות נסיעה ללימודים ועד לגובה כרטיס חודשי-חופשי. לנכים קשים שאינם מסוגלים, מסיבה רפואית, להשתמש בתחבורה ציבורית, תיבדק אפשרות למתן הסעות מיוחדות.

4.      ספרים ומכשירי לימוד- עד 891 ₪ לשנה (מותנה בקבלות).

5.      החזר שכר דירה (ללומדים שכתובתם מרוחקת מהאוניברסיטה 40 ק"מ לפחות)- בתנאי שהסטודנט לומד שלושה ימים בשבוע בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות- עד לגובה של 1,200 ש"ח בחודש.

6.      סלי הנגשה- הקראת חומר לימוד, חונכויות, מלווה, מחשב נייד וכו'.

 

תביעה לשיקום מקצועי:

יש להגיש בטופס בל/270 בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.
ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי ולשלוח אותו בדואר/פקס.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי, שיקום מקצועי

 

כתובת איש קשר בביטוח הלאומי:

רחל סולומוני 
טלפון 08-6295342
דוא"ל:  rachelsl@nioi.gov.il