סטודנטים המטופלים על ידי אחד מאנשי הצוות בשירות, יכולים להיפגש גם עם הפסיכיאטר של השירות להתייעצות. מטרתן של פגישות התייעצות אלה היא להעריך את רמת התסמינים הנוכחיים ולבחון את האפשרות להתערבות תרופתית. התייעצות שכזו אינה מחליפה את הצורך לפגוש פסיכיאטר או רופא משפחה (דרך קופת החולים או באופן פרטי) כדי לקבל או לחדש מרשם, וכן כדי לנהל מעקב וניטור של הטיפול התרופתי והתסמינים באופן רציף.​

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות השירות הפסיכולוגי לסטודנטים:

טל' 08-6461088. דוא"ל:  vip+pserv@bgu.ac.ilpserv2.png