לשכת הדיקנאט

 

דיקן הסטודנטים
פרופ' אֹרנה אלמוג, טלפון: 08-6472370/1 almogo​@bgu.ac.il

רמ"ן דיקנאט הסטודנטים
מרב יוסף-סולומון, טלפון 08-6472372 meravy@bgu.ac.il

רל"ש דיקנאט הסטודנטים
יפעת פיטל, טלפון: 08-6472369/70  krauszpi@bgu.ac.il

 

בעלי תפקידים

הצג הכל
הסתר הכל