crisis.png

תוכנית זו הוקמה בסיועה הנדיב של גב' סילביה א. ברודסקי. 

המוקד ע"ש סילביה ברודצקי נותן טיפול פסיכולוגי ממוקד לסטודנטים החווים משבר נפשי בסמוך להתרחשותן של חוויות קשות וטראומטיות, כגון:

• אירועים שהתרחשו בשירות הסדיר, במילואים או במלחמה. 
• תקיפה מינית. 
• תאונה. 
• פרידה מאדם יקר או מוות במשפחה.
• ירידה דרסטית בהישגים הלימודיים.

תגובה משברית לאירועים כאלה עלולה להתבסס כטראומה כרונית, ולכן מומלץ להגיע בדחיפות לשיחה טיפולית. הטיפול במקרים אלה הוא תמיכתי וממוקד. לעתים הוא גם קצר מועד. הטיפול מיועד לסייע לסטודנט/ ית החווה משבר תגובתי להגדיר את מצוקתו ולעבד אותה במטרה להחזיר את האיזון הרגשי שהופר עקב המשבר, ולעזור למטופל לחזור במהרה לתפקודו הרגיל. 
יש מטופלים הפונים לאחר טיפול זה לטיפול פסיכולוגי אישי מעמיק במכלול הבעיות המטרידות אותם. 


פנייה למוקד היא דרך טלפון היחידה 08-6461088 או דרך האתר.