​​מַעְלָה היא תוכנית סיוע שמטרתה למנוע נשירה של סטודנטים מן הלימודים.
התוכנית הופעלה לאור ממצאים שמורים על כך שלעיתים קרובות הסיבות לנשירה הן לאו דווקא חוסר יכולת להצליח בלימודים, אלא גורמים אחרים, כגון מחלה ממושכת של הסטודנט או בן משפחתו, משבר רגשי או אירועים טראומטיים אחרים.

מַעְלָה - מעטפת לימודים תומכת​, משלבת היבטים פסיכולוגיים והיבטים דידקטיים המשלבים למידה ורכישה של אסטרטגיות למידה.

התוכנית מוצעת לסטודנטים מהפקולטות: מדעי ההנדסה, מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי הרוח והחברה וניהול .​

התוכנית מיועדת לסטודנטים במצב "אזהרה"/"על תנאי", עם ממוצע מצטבר 70 ומטה ו-2 נכשלים לפחות.
הסטודנטים המתאימים יוזמנו לפגישה עם רכזת למניעת נשירה. בפגישה זו תבנה תוכנית סיוע, ליווי ומעקב.

תוכנית הסיוע תכלול את אחד או יותר מהמרכיבים הבאים (על פי הצורך):

1. שיעורי עזר על בסיס קבוע ועל פי  הצורך- יומלצו לסטודנט בהתאם למקצועות בהם מתקשה. החונכות תינתן במהלך הסמסטר : מסיום תקופת השינויים ועד לסיום הסמסטר.

שיעורי העזר יינתנו כשיעורים פרטניים או בשיעורים קבוצתיים (עד 5 סטודנטים בקבוצה), עפ"י זמינות חונכי הדיקנאט.

2. יעוץ פרטני באסטרטגיות למידה (על ידי מומחה לתפקודי למידה) בבעיות נקודתיות.

3. טיפול תומך.

4. טיפול בחרדת בחינות.

5.סדנאות - יומלצו מתוך מאגר סדנאות הדיקנאט, על פי סוגי האתגרים איתם קיימת התמודדות, כגון: 
ארגון זמן, קריאה יעילה, כתיבת עבודות, ארגון חומר, אסטרטגיות למידה וכדומה.

התוכנית כרוכה בדמי השתתפות של 400 ₪ לסמסטר.

 
ההרשמה מחייבת ולא ניתן לקבל החזר כספי גם אם בחרת שלא להשתתף בשירותים הניתנים או אם לא נמצאו חונכים במסגרת התוכנית​.

להגשת מועמדות יש למלא את השאלון ולשלוח למייל: hatmada@bgu.ac.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל רוסק:
08-6472366, hatmada@bgu.ac.il