​​בשנים האחרונות הופעלה בדיקנאט הסטודנטים תכנית סיוע שמטרתה למנוע נשירה של סטודנטים מן הלימודים.
התכנית הופעלה לאור ממצאים שמורים על כך שלעיתים קרובות הסיבות לנשירה הן לאו דווקא חוסר יכולת להצליח בלימודים, אלא גורמים אחרים, כגון מחלה ממושכת של הסטודנט או בן משפחתו, משבר רגשי או אירועים טראומטיים אחרים.

מַעְלָה - מעטפת לימודים תומכת​, משלבת היבטים פסיכולוגיים והיבטים דידקטיים המשלבים למידה ורכישה של אסטרטגיות למידה.

התוכנית מוצעת לסטודנטים מהפקולטות: מדעי ההנדסה, מדעי הטבע, מדעי הבריאות, מדעי הרוח והחברה וניהול .​

התוכנית מיועדת לסטודנטים במצב "אזהרה"/"על תנאי", עם ממוצע מצטבר 70 ומטה ו-2 כישלונות לפחות.
הסטודנטים המתאימים יוזמנו לפגישה עם רכזת למניעת נשירה. בפגישה זו תבנה תוכנית סיוע, ליווי ומעקב.

תוכנית הסיוע תכלול את אחד או יותר מהמרכיבים הבאים (על פי הצורך):

1. שיעורי עזר על בסיס קבוע ועל פי  הצורך- יומלצו לסטודנט בהתאם למקצעות בהם מתקשה. החונכות תינתן במהלך הסמסטר : מסיום תקופת השינויים ועד לסיום הסמסטר.

2. שיעורי העזר יינתנו כשיעורים פרטניים או בשיעורים קבוצתיים (עד 5 סטודנטים בקבוצה).

3. יעוץ פרטני באסטרטגיות למידה (על ידי מומחה לתפקודי למידה) בבעיות נקודתיות.

4. טיפול פסיכולוגי תומך.

5. טיפול בחרדת בחינות.

6. סדנאות - יומלצו לסטודנט על פי סוגי הבעיות איתן הוא מתמודד. 
(ארגון זמן, קריאה יעילה, כתיבת עבודות, ארגון חומר, אסטרטגיות למידה וכד').

התוכנית כרוכה בדמי השתתפות של 400 ₪ לסמסטר.

 
ההרשמה מחייבת ולא ניתן לקבל החזר כספי גם אם לא בחרת להשתתף בשירותים הניתנים או אם לא נמצאו חונכים במסגרת התוכנית​.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל רוסק, טל 08-6461792  rusek@bgu.ac.il