​​סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב עושה רבות כדי להבטיח תנאי בחינה מותאמים לזכאים.

סטודנט הזכאי להתאמות הדורשות הערכות מיוחדת לקראת בחינות (דוגמת- הקראה, הגדלה וכד'), נדרש ליידע את יחידת הבחינות באמצעות מערכת להזמנת התאמות, על הצורך בהתאמה מיוחדת בבחינה בה נבחן.

להזמנת התאמות יש להיכנס ל"שירות מידע מנהל תלמידים"

יש לבחור לשונית "מידע על בחינות": התאמות מיוחדות.

 

שימו לב:

 1. באחריות הסטודנט להזמין את ההתאמות הנדרשות לכל בחינה ולכל מועד בה.

 2. אם הסטודנט אינו זקוק להתאמה לה זכאי- יש להקפיד שלא לבקשה.  

 3. אי הגשת הבקשה להתאמה משמעה ויתור על ההתאמה בבחינה. יחידת הבחינות לא תוכל להתחייב לאפשרה.

 4. ניתן להזמין או לבטל הזמנת התאמות לכל בחינה עד 96 שעות לפני מועד הבחינה.
  (לא כולל ימי פגרה, ימי חופשה, סופ"ש וכו').​

 5. התאמה שהוזמנה ולא מומשה תחויב בהוצאות הכרוכות בגין הכנתה, בסה"כ של 250 ₪.

 6. סטודנטים הזכאים להיבחן בכיתת התאמות מיוחדות נבחנים באחת משתי הכיתות הבאות:
  (אין להתייחס לשיבוץ כיתת האם באפליקציה)
  בניין 90, חדר 129  -  במידה ובחינתך בשיבוץ כיתת האם מתקיימת בבניינים 90, 92, 97
  בניין 34, חדר 305 – במידה ובחינתך בשיבוץ כיתת האם מתקיימת בבניינים 28, 32, 34, 35

   

הבהרות:

 1. אין צורך להזמין התאמה מסוג "הארכת זמן".

 2. סטודנטים להם התאמה מסוג מבחן בעל-פה- יש לפנות חודש לפני מועד הבחינה למרצה והמחלקה, לתיאום ומיקום הבחינה.

 3. סטודנטים להם התאמה מסוג "מחשבון 4 פעולות חשבון"- יש לפנות שבועיים לפני מועד הבחינה למרצה ולקבל את אישורו.

 4. סטודנטים להם התאמה מסוג "הקראת תשובות המבחן לנבחן"- בעת הבחינה יש לבקש מהמשגיחה "מדבקה" המציינת התאמה זו.

 5. סטודנטים להם התאמה מסוג "שימוש בדף נוסחאות"- יש לפנות שבועיים לפני מועד הבחינה למרצה ולקבל את אישורו.  אם אושר, יש לשלוח למרצה את דף הנוסחאות המבוקש. המרצה יעביר את דף הנוסחאות המאושר למדור בחינות כדי שתקבלו במועד הבחינה.

 6. סטודנטים להם התאמה מסוג "הקראת שאלות המבחן לנבחן"- יש לפנות שבועיים לפני מועד הבחינה למרצה ולקבל את אישורו.

 

לתשומת ליבכן.ם- התאמות המצריכות היערכות מיוחדת הינן- מחשב נישא לבחינות, הגדלת שאלון הבחינה, מקריא בבחינה, משכתב, הארכת זמן כפולה.

אנו מאחלים לכם.ן בהצלחה בבחינות.