​​​

 בעלי תפקידים

 ממונה על הסיוע הכלכלי – דליה מימון, טלפון: 08-6472374
 mimon@bgu.ac.il

 מזכירת המדור – יהודית בוסתן,
 טלפון: 08-6472373 , 08-6472351
 bustan@bgu.ac.il

 מזכירת המדור – מדי סיאדה,
 טלפון: 08-6472373 , 08-6472351
 siada@bgu.ac.il


פרסומי מלגות

הצג הכל
הסתר הכל