​​​

 בעלי תפקידים

 ממונה על הסיוע הכלכלי – דליה מימון,
 טלפון: 08-6472374

 mimon@bgu.ac.il

 רכזת המדור – יהודית בוסתן,
 טלפון: 08-6472373 , 08-6472351
 bustan@bgu.ac.il

 רכזת המדור – מדי סיאדה,
 טלפון: 08-6472373 , 08-6472351
 siada@bgu.ac.il

​​

פרסומי מלגות

הצג הכל
הסתר הכל