​​​​​​סטודנטים עם מגבלה רפואית קבועה או זמנית

 
סטודנטים עם מוגבלויות מתבקשים לפנות אל הוועדה האוניברסיטאית ולקבל ייעוץ והנחיה כיצד עליהם לפעול לקבלת סיוע והתאמות בלימודים ובבחינות. רצוי לפנות אל הוועדה לפני תחילת שנת הלימודים או בראשית הסמסטר. התהליך נמשך כ-6 שבועות. סטודנטים הפונים לוועדה יידרשו להציג מסמכים רפואיים עדכניים של רופא מומחה. הבקשות יידונו על ידי ועדה הכוללת רופא. תשובות ישלחו לדוא"ל האוניברסיטאי.
 
סטודנטים שימצאו זכאים לסיוע בלימודים יוכלו לקבל עזרה של חונך על פי הצורך.
   
סטודנטים כבדי שמיעה מוזמנים לפנות לקבלת יעוץ וסיוע כולל חונכים בלימודים.
לאחרונה הותקנו ברחבי האוניברסיטה עזרי שמיעה רבים.
 
סטודנטים שיש להם מגבלה גופנית זמנית אשר בגינה הם זקוקים להתאמות מיוחדות בלימודים/בחינות מתבקשים לפנות אל הוועדה מיד לאחר היווצרות הבעיה.
 
סטודנטים שנעדרו מן הלימודים מעל 14 יום בגין אשפוז, זכאים ל-4 שעות שיעורי עזר לכל שבוע היעדרות מהלימודים, להשלמת חומר לימודים חסר.​

יתקבלו טפסים בפורמט PDF בלבד. לא נוכל לטפל בפנייה בפורמט אחר. 

​​​
את הטפסים יש לשלוח ​בדוא"ל ל- medboard@bgu.ac.il

התהליך נמשך כ-6 שבועות
.

 

פנינה ישראלי- עו"ס, רכזת נגישות לפקולטה למדעי הטבע והפקולטה לניהול
טלפון: 08-6428584 pninai@bgu.ac.il, ימים א', ב', ג', ה'.

אפרת קולט קסלר-עו"ס, רכזת נגישות לפקולטה למדעי ההנדסה
טל': 08-6479202 efratkol@bgu.ac.il, ימים ב', ג', ד'.

נטע דקלו- עו"ס, רכזת נגישות לפקולטה למדעי הרוח והחברה והפקולטה למדעי הבריאות,
טל': 08-6428194  netaeste@bgu.ac.il , ימים א', ב', ד', ה'. 


לוגו מרכז תמיכה_1-01.jpg