​​​​​​​​​​​​​​סטודנטים וסטודנטיות עם מגבלה רפואית קבועה או זמנית

 

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב פועל מרכז תמיכה לסטודנטים וסטודנטיות עם מוגבלויות. המרכז פועל להעניק לסטודנטים וסטודנטיות עם מוגבלויות שוויון הזדמנויות בלמידה ובדרכי היבחנות. 

סטודנטים המבקשים התאמות בלימודים ובבחינות יפנו לוועדה הרפואית האוניברסיטאית.

יש לפנות אל הוועדה לפני תחילת הלימודים או בראשית הסמסטר.

התהליך נמשך כ-6 שבועות.​​​

הצג הכל
הסתר הכל

​​