​​​​​ 
סטודנטים עם מגבלות גופניות קבועות / זמניות
 
סטודנטים שיש להם מגבלות פיזיות קבועות מתבקשים לפנות אל הוועדה האוניברסיטאית ולקבל ייעוץ והנחיה כיצד עליהם לפעול לקבלת סיוע והתאמות בלימודים ובבחינות. רצוי לפנות אל הוועדה לפני תחילת שנת הלימודים או בראשית הסמסטר. התהליך נמשך כ-6 שבועות. סטודנטים הפונים לוועדה יידרשו להציג מסמכים רפואיים עדכניים של רופא מומחה. הבקשות יידונו על ידי ועדה הכוללת רופא.  לא תתקבלנה תשובות בטלפון. באחריות הסטודנט להגיע ולקבל את התשובות
 
סטודנטים שימצאו זכאים לסיוע בלימודים יוכלו לקבל עזרה של חונך על פי הצורך.
   
סטודנטים כבדי שמיעה מוזמנים לפנות לקבלת יעוץ וסיוע כולל חונכים בלימודים.
לאחרונה הותקנו ברחבי האוניברסיטה עזרי שמיעה רבים.
 
סטודנטים שיש להם מגבלה גופנית זמנית אשר בגינה הם זקוקים להתאמות מיוחדות בלימודים/בחינות מתבקשים לפנות אל הוועדה מיד לאחר היווצרות הבעיה.
 
סטודנטים שנעדרו מן הלימודים מעל 14 יום בגין אשפוז, זכאים ל-4 שעורי עזר לכל שבוע היעדרות מהלימודים, או כרטיס צילום, להשלמת חומר לימודים חסר, 25  צילומים לכל יום אשפוז, למעט ימי חופשה או סוף שבוע. 
 

​​​
את הטפסים יש לשלוח ​בדוא"ל ל- medboard@bgu.ac.il
גב' אבישג לוי, דיקנאט הסטודנטים,
בית הסטודנט, קומה 2 ,חדר 258.

התהליך נמשך כ-6 שבועות.

 

לוגו מרכז תמיכה_1-01.jpg