​​ס​טודנטים עולים המטופלים ע"י מנהל הסטודנטים, זכ​​אים למעטפת אקדמית בעלות מסובסדת:

» מרתונים - בעלות של 50 ₪

» עזרתונים - בעלות של 50 ₪

»​ שיעורי עזר​ - כ- 10 שעות בסמסטר 

  • סטודנט יכול לממש את זכאותו ולהשתתף במרתון / עזרתון ולא יותר מ- 2 בסמסטר.

    למימוש זכאות המעטפת האקדמית, יש ליצור קשר עם רחל בלבן פרומוביץ, רכזת עולים - rbf@bgu.ac.il

 

התאמות​​ ​שפתיות - סטודנטים עולים שלא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית, הזכאות להארכת זמן, שימוש במילונית והתעלמות משגיאות כתיב, לאורך כל שנות התואר ובתנאי שלא חלפו 7 שנים מאז ההגעה לארץ.
לנוהל התאמות שפתיות »​

זאת ובלבד, שהם אינם בעלי תואר אקדמי קודם שנלמד בשפה העברית.

את ההתאמה יש להנפיק מהאתר. יש להיכנס למידע אישי, לבחור לשונית "מידע אקדמי"- מידע על בחינות- אישור על הארכת זמן לסטודנטים המתקשים בשפה העברית.

חובה ! לבדוק טרם תקופת הבחינות כי בידכם האישור להתאמה.

ברוכים הבאים וברוכות הבאות לישראל