מנהיגות

כותרת
  
איש קשר
  
הלל אוניברסיטת בן-גוריוןלי leec@hillelisrael.org 08-6461651
התנועה למאבק באנטישמיות ברשתדריה סלומון, volunteers@foantisemitism.org
יוניסטריםעילם מינברו, 050-8364154 Beersheva@unistream.co.il
ישראל 2050גילה ברקוביץ, 054-6808494 , reshet@israel2050.co.il
מגמה ירוקהעדי אסף - 050-7443751, bgu@green.org.il
מרכז מעגל החיים ותעסוקהאבי מיארה  053-8813337  avim@br7.org.il   

נשים - בריאות, זכויות, העצמה

כותרת
  
איש קשר
  
אם לאם - המרכז לחקר וקידום בריאות האישהמזל טהר 054-7431040, 08-6477562, womcen@bgu.ac.il 
ארגון ;she codesstudents@she-codes.org
היחידה למעורבות חברתית אורלי בר עמי, 050-8575897 barami@bgu.ac.il
מרכז מעגל החיים ותעסוקהאבי מיארה  053-8813337  avim@br7.org.il   
מרכז קהילתי חורהעבד אבו אלקיעאן, 052-5873735 abed2011@walla.co.il
תוכנית "הדירות הפתוחות"אתי פישמן, 08-6461788, etifish@bgu.ac.il

עלייה - עולים

כותרת
  
איש קשר
  
מרכז מעגל החיים ותעסוקהאבי מיארה  053-8813337  avim@br7.org.il   
תוכנית "הדירות הפתוחות"אתי פישמן, 08-6461788, etifish@bgu.ac.il