התמודדות מול הממסד

כותרת
  
איש קשר
  
החברה להגנת הטבעגלית פרג, 08-6230555, galitp@spni.org.il
מגמה ירוקהעדי אסף - 050-7443751, bgu@green.org.il
מרכז לפליטים בנגבשקד רק, 052-5125627, rake.shaked@gmail.com
פעמונים - ייעוץ כלכלי למשפחות טליה, 052-2543238, bgu@paamonim.org

המגזר הבדואי

כותרת
  
איש קשר
  
אג'יק מכון הנגבאסמא אבו גאמע - 050-6985101, milgot2@a-n.org.il
ביה"ס "דרור נווה מדבר" אבו אלקיעאן-מנהל  נייד- 052-5873735  כתובת מייל: abed2011@walla.co.il
בית אידי מעגןבת-אל שלייפר, , batelsch@bgu.ac.il 054-7259811
יוניסטריםעילם מינברו, 050-8364154 Beersheva@unistream.co.il
כוכבי המדבראיתי טריפמן, ittai@desertstars.org.il, 052-8139882
מעיין במדברגל רפפורט, 054-3203566, maayan@tzderech.com
מרכז קהילתי חורהעבד אבו אלקיעאן, 052-5873735 abed2011@walla.co.il
עמותת "השחר החדש"רבאח אלעמור, 050-7890101, anew.dawnegev@gmail.com
עמותת “Science Club”רמזי אבו פריח, 050-4958888, ramzi778@gmail.com
פורום דו קיום בנגבחיה, 050-7701119, office@dukium.org
שער שוויון - פרויקט חינוכי-ספורטיביגבריאל הלוי, 052-5819015 .gavriel@the-equalizer.org