התמודדות מול הממסד

כותרת
  
איש קשר
  
החברה להגנת הטבעגלית פרג, 08-6230555, galitp@spni.org.il
מגמה ירוקהעדי אסף - 050-7443751, bgu@green.org.il
מרכז לפליטים בנגבשקד רק, 052-5125627, rake.shaked@gmail.com
פעמונים - ייעוץ כלכלי למשפחות רלי לוגסי, 050-5363535 bgu@paamonim.org

המגזר הבדואי

כותרת
  
איש קשר
  
אג'יק מכון הנגבאסמא אבו גאמע - 050-6985101, milgot2@a-n.org.il
בית אידי מעגןבת-אל שלייפר, , batelsch@bgu.ac.il 054-7259811
יוניסטריםעילם מינברו, 050-8364154 Beersheva@unistream.co.il
כוכבי המדבראיתי טריפמן, ittai@desertstars.org.il, 052-8139882
מיזם של המחלקה ללשון העברית לטיפוח העברית בבית-הספר הבדואי תיכון אורט ׳מולדה׳ פרופ' רוני הנקין,  henkin@bgu.ac.il, מס' נייד בשעות הערב: 050-2029647.
מעיין במדברמג'דולין אלעביד, south-mb@tzderech.com, 0546245227
מרכז קהילתי חורהעבד אבו אלקיעאן, 052-5873735 abed2011@walla.co.il
עמותת "השחר החדש"רבאח אלעמור, 050-7890101, anew.dawnegev@gmail.com
עמותת “Science Club”רמזי אבו פריח, 050-4958888, ramzi778@gmail.com
פורום דו קיום בנגבאודליה מטר 050-9391299, tours@dukium.org , office@dukium.org
שלוחת "בטרם - סורוקה"שחר חברון, shaharh@beterem.org   054-4281852
שער שוויון - פרויקט חינוכי-ספורטיביאורי שחם yri@league.org.il,  054-4624254