בריאות

כותרת
  
איש קשר
  
אגודת ש"י, בית הגלגליםניצן בן משה, 052-8387666 nitzan@beitgalgalim.org.il
אלו"ט - אגודה לטיפול בילדים אוטיסטיםשיר, shiredri04@gmail.com, 052-4700411
אלפ"ה - סיוע לניצולי שואהאשרת שטגמן, oshratsteg@gmail.com ,050-5564847​ ​
אם לאם - המרכז לחקר וקידום בריאות האישהמזל טהר 054-7431040, 08-6477562, womcen@bgu.ac.il 
אקיםחיים אטדגי, 052-6056215, akim-bs@zahav.net.il
ארגון לתת - סיוע הומניטארי ישראלי נוהר אליגור, nohar@latet.org.il ,  054-6644095
אתגרים - ספורט אתגרי בטבע כמנוף לשיקום פיזי, נפשי וחברתינופר הרצשטרק, 03-5685228, 052-6001890, nufar@etgarim.org
בית אידי מעגןבת-אל שלייפר, , batelsch@bgu.ac.il 054-7259811
בית מאיר - קהילה תומכתמירית ברזי, 08-6289311, miritb@slavpro.co.il
הוועד למלחמה באיידסאדווה אליגון - 054-3551162, beersheva@aidsisrael.org.il​
המרכז לבריאות הנפש באר שבע חן 053-5220166, דניאלה פרץ 08-6401756, 050-6267637, daniella.peretz@pbsh.health.gov.il
מועדון צוותא - מועדון חברתי לצעירים בעלי צרכים מיוחדיםשושן, 052-5013271, amutatal@gmail.com​
מועדונית ית"ד – ילדי תסמונת דאוןפולינה 054-7538381, moadonitytd@gmail.com
מרכז יום לנכים קשים- איל"ןליאת שלום, 08-6493070, LiatS@ilan-israel.co.il
עמותת איל – האגודה הישראלית לאפילפסיהדפנה, daphna@epilepsy.org.il , 050-4545138​
עמותת ארץ, עירמעיין בורק maayan@eretzir.org.il
עמותת על"ה, העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראלמשה משרקי, 050-7679208 , moshem@alehblind.org.il
עמותת רוח דרומיתקרן טובה גומל, keren.rdromit@gmail.com ,054-7216209
פעמיים כי טוב - לקהילה ולסביבהאדר 054-3026511, לירון 052-8477819   Paamaimkitov@gmail.com 
קבוצת סל"ק ! סטודנטים למען הקהילהגל ערן  -  050-5404054, galeran4@gmail.com
שלוחת "בטרם - סורוקה"שחר חברון, shaharh@beterem.org   054-4281852

הזנה

כותרת
  
איש קשר
  
ארגון לתת - סיוע הומניטארי ישראלי נוהר אליגור, nohar@latet.org.il ,  054-6644095
באר שובעארז נגאוקר, 054-7722295, erezmyquest@gmail.com​
קבוצת סל"ק ! סטודנטים למען הקהילהגל ערן  -  050-5404054, galeran4@gmail.com