בריאות

כותרת
  
איש קשר
  
אגודת ש"י, בית הגלגליםאוראל עייש, 054-8034858,  orel@beitgalgalim.org.il
אלו"ט - אגודה לטיפול בילדים אוטיסטיםאופיר ברק, 054-4778604,  ofirbarak60@gmail.com
אלפ"ה - סיוע לניצולי שואהארבל פוקס, 058-4059666, joinalfa@gmail.com   
אם לאם - המרכז לחקר וקידום בריאות האישהמזל טהר 054-7431040, 08-6477562, womcen@bgu.ac.il 
אקיםחיים אטדגי, 052-6056215, akim-bs@zahav.net.il
ארגון לתת - סיוע הומניטארי ישראלי ענבל מריח, inbalm@latet.org.il ,054-6644095
אתגרים - ספורט אתגרי בטבע כמנוף לשיקום פיזי, נפשי וחברתינופר הרצשטרק, 03-5685228, nufar@etgarim.org
בית אידי מעגןבת-אל שלייפר, , batelsch@bgu.ac.il 054-7259811
בית מאיר - קהילה תומכתמירית ברזי, 08-6289311, miritb@slavpro.co.il
המרכז לבריאות הנפש באר שבע חן 053-5220166, דניאלה פרץ 08-6401756, 050-6267637, daniella.peretz@pbsh.health.gov.il
העמותה הישראלית לבריאות הנפש - אנושענת Anat@enosh.org.il  054-7665460
מועדון צוותא - מועדון חברתי לצעירים בעלי צרכים מיוחדיםשושן, 052-5013271, amutatal@gmail.com​
מועדונית ית"ד – ילדי תסמונת דאוןפולינה 054-7538381, moadonitytd@gmail.com
מרכז יום לנכים קשים- איל"ןליאת שלום, 08-6493070, LiatS@ilan-israel.co.il
עמותת איל – האגודה הישראלית לאפילפסיהאליה, 050-5957852, info@epilepsy.org.il
עמותת ארץ, עירמעיין בורק maayan@eretzir.org.il
עמותת גדולים מהחייםליזי, 054-2300612, lizi@gdolim.org.il
עמותת על"ה, העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים והדיסלקטים בישראלמשה משרקי, 050-7679208 , moshem@alehblind.org.il
עמותת רוח דרומיתקרן טובה גומל, keren.rdromit@gmail.com ,054-7216209
פעמיים כי טוב - לקהילה ולסביבהאדר 054-3026511, לירון 052-8477819   Paamaimkitov@gmail.com 
קבוצת סל"ק ! סטודנטים למען הקהילהגל ערן  -  050-5404054, galeran4@gmail.com

הזנה

כותרת
  
איש קשר
  
ארגון לתת - סיוע הומניטארי ישראלי ענבל מריח, inbalm@latet.org.il ,054-6644095
באר שובעארז נגאוקר, 054-7722295, erezmyquest@gmail.com​
קבוצת סל"ק ! סטודנטים למען הקהילהגל ערן  -  050-5404054, galeran4@gmail.com