המדור לקידום סטודנטים מציע שיעורי עזר בקבוצות קטנות (תגבורים) לסטודנטים הערבים בשנה א' בקורסי היסוד.

התגבורים נועדו לסייע לסטודנטים בהבנה ותרגול החומר הנלמד בהרצאות ובתרגולים, וכן לתת סיוע והנחייה בפיתרון תרגילים,
במטרה לעבור את שנת הלימודים הראשונה בהצלחה ולרכוש מיומנויות וכלים שיסייעו לסטודנטים בהמשך הלימודים. 

התגבור אינו מהווה תחליף ללימוד בקורס/תרגול.

קבוצת תגבור  תכלול 5-10 סטודנטים.

1.     הנוכחות בתגבורים לאורך כל הסמסטר הינה חובה.

2.     יש להגיע בזמן לתגבור.

3.     יש להודיע מראש למתגבר על כל היעדרות או איחור לשיעור.

4.     יש לבצע את המטלות השוטפות בתגבור.

הסטודנט אחראי לדווח בהקדם על כל בעיה שעולה במהלך התגבור ליועצים האקדמיים  או למתגבר.
 
"דמי רצינות" עבור השתתפות בתגבור הינם 20 ₪ בלבד.


הרישום יעשה באמצעות האינטרנט   

  • יש לבחור את האופציה של הרשמה לקבצות חונכות (בהתאם לקבוצת  התגבור אליו נרשמת). 
  • יש לוודא כי נרשמת לתגבור הנכון (ע"פ הפרטים המצוינים).
  • יש לבצע הרשמה ואח"כ להיכנס לכפתור "תשלום" ולבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי.  את האישור לתשלום יש להדפיס.

 

הערות:

אם הקבוצה סגורה לרישום/ אינה קיימת  יש להודיע על כך ליועץ לסטודנטים ערביים
אוסאמה 08-6428824/ענת בטלפון- 08-6477388.

 

סטודנט שלא יכול לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבצע הרישום באינטרנט ויגיע בשעות הקבלה ליועץ לסטודנטים ערביים לשם תשלום במזומן.

ההרשמה תהווה התחייבות מצד הסטודנט שנרשם, ולא ניתן לבטלה, גם אם החליט לא להשתתף, יחויב במלוא הסכום.