​​​​​​​​​​​​​

המרכז לפנסיה ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מהווה את הגוף המוביל למחקר מולטי דיסציפלינרי בתחומי האוריינות הפיננסית, הפנסיה והביטוח. באמצעות שילוב של מומחים מתחומים שונים ומפרדיגמות מדעיות שונות, יוזם המרכז ומקדם מחקרים ופעילויות שיסייעו לאזרחי ישראל להגיע מוכנים לגיל הפרישה, לנהל את כספם בצורה טובה יותר ולהתמודד עם האתגרים הפיננסיים שמציבה המאה ה-21. 

המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית​ מאגד חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתחומי הכלכלה, האקטואריה והפסיכולוגיה הכלכלית ובראשו עומדים שלושה חוקרים הפעילים בתחומים אלה שנים רבות: פרופ' אביה ספיבק מהמחלקה לכלכלה ולשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' רמי יוסף מהמחלקה למנהל עסקים ופרופ' דויד לייזר מהמחלקה לפסיכולוגיה.

עלון המרכז ​

coins-1523383_1920.jpg
​​​​