תאריך ושעה
  
מחלקה
  
שם הדוברמסנןנושאמסנן
חדר
  
25/05/2022 11:00ה"א וקבה"ח

מיה ארז
הטכניון

​​

עסקאות
25/05/2022 11:00מימון

דורון סונסינו
Cyprus international institute of management

The decrease of confidence with forecast extremity​​

מולטימדיה