• פרטי ההתקשרות עם הפקולטה לניהול הם:

  phone.jpgטלפון: 08-6472190
                     08-6472027
                     08-6472252

  fax.jpgפקס: 08-6472868

  mail.jpgדוא"ל:  somoff@som.bgu.ac.il

  מייל.jpgמען למכתבים: הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר
                                  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
                                  ת.ד. 653, באר-שבע  8410501