פרופ' עזר עופר

פרופסור מן המניין  

חדר:
בניין 15, חדר 120
טלפון:
972-8-6472675
מייל:
azar@som.bgu.ac.il
שעות קבלה: