ד"ר שפירא דני

מרצה בכיר  

חדר:
230 בניין 15
טלפון:
 972-8-647-9792
מייל:
shapirad@bgu.ac.il
שעות קבלה:
 
קורות חיים ביוגרפיה מקוצרת