פרופ' בר-אלי מיכאל

פרופסור מן המניין  

חדר:
בניין 15, חדר 134
טלפון:
972-8-6472208
שעות קבלה:
יום ד', 10:00-11:00
קורות חיים

​​ביוגרפיה מקוצרתרזומהScholar BGU​​​​