פרופ' מלול מיקי

פרופסור מן המניין דיקן

חדר:
בנין ניהול 15 , 207 לשכת הדיקן, בניין 14 חדר 308- חדר מרצה
טלפון:
08-6472775
שעות קבלה:
 
קורות חיים

​​​​​​​​​​