ד"ר שושי תומר

מרצה  

חדר:
בניין 15, חדר 114
טלפון:
972-8-6477910
מייל:
tomershu@bgu.ac.il
שעות קבלה: