הפקולטה למדעי הבריאות מציעה מלגות קיום לתלמידי תואר שני שממוצע לימודים לתואר ראשון מעל 85, ומלגות מוגדלות לתלמידים מצטיינים עם ממוצע לתואר בוגר מעל 90. מלגת הפקולטה נועדה לאפשר לסטודנטים מצטיינים להקדיש את מלוא זמנם ללימודיהם. הועדה לתלמידי מחקר בפקולטה למדעי הבריאות דנה ומחליטה על הענקת מלגות קיום גם לתלמידים עם ממוצע תואר בוגר מעל 80, בתנאי שעברו ראיון קבלה, ובהתחשב בתקציבים שעומדים לרשות הפקולטה. תלמידים שיתקבלו ללימודים במעמד "השלמה" אינם זכאים למלגת פקולטה עד להשלמת הקורסים הנדרשים ובהתאם לתנאים שהוגדרו לכל תלמיד.​

phone.jpgלפרטים נוספים >>​

התנאי לקבלת מלגת פקולטה לתואר שלישי הוא ממוצע ציונים לתואר שני מעל 85 וציון תזה מעל 90.

win.jpgפרסים ומלגות לתמידי מחקר >>