​תוכנית לימודים לתואר שני

 
דרישת הלימודים לתואר שני במגמות מדעי היסוד (אימונולוגיה ומיקרוביולוגיה, ביוכימיה, גנטיקה התפתחותית, וירולוגיה, מורפולוגיה, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה) ומדעי הרפואה הינה 27 נק"ז בקורסים + תיזה 13 נק"ז סה"כ 40 נק"ז.
דרישת הלימודים לתואר שני במגמות – אפידמיולוגיה, סוציולוגיה של הבריאות, וביוסטטיסטיקה יישומית, הינה 30 נק"ז + תיזה 13 נק"ז סה"כ 43 נק"ז.
 
חובה לכל הסטודנטים: סמינר תלמידי מחקר (4 סמסטרים) 2 נק"ז, וקורס קריאה מונחית 3 נק"ז. בנוסף, יש להרשם לקורסים תיזה א' ותיזה ב' בהתאמה (6.5 נק"ז כל אחד).
 
סטודנטים הלומדים במגמות מדעי היסוד ומדעי הרפואה, חייבים לקחת קורסי חובה בהיקף של 6 נקודות. כל תלמיד חייב לקחת את הקורסים של מגמתו.
 
במגמות לאפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה, וסוציולוגיה של הבריאות קיימת תכנית לימודים נפרדת. (ראו תחת המחלקות)