​בפקולטה למדעי הבריאות מתקיים מחקר רב-תחומי, מעמיק וחדשני במגוון נושאים בתחום מדעי הרפואה.

הלימודים בפקולטה נועדו לעודד מצוינות מחקרית ולאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים להעמיק את ידיעותיהם בתחומים השונים של מדעי הרפואה הניסויים (אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה,​ גנטיקה​, וירולוגיה, פרמקולוגיה, ביוכימיה, פיזיולוגיה, מורפולוגיה, ביולוגיה תאית) ובריאות הציבור, סוציולוגיה של הבריאות, גרונטולוגיה וניהול מערכות בריאות).  

במהלך לימודיהם הסטודנטים נחשפים לקורסים עיוניים מתקדמים בתחומי מחקר ביו-רפואיים, מקבלים הכשרה לעבודה במעבדות מחקר אקדמיות 
ומשתתפים בסמינרים לתלמידי מחקר.