​​​​​מידע ע​ל נושאי המחקר בפקולטה, חוקרים, ופרטי החוקר ליצירת קשר ניתן למצוא בח​וברת 
brochure.jpg​​


צפו בסרטונים המעבדות המחקר בפקולטה למדעי הבריאות:

Adrian_film.png
פרופ' אדריאן  ישראלסון

​​​Angel_film.png
​​פרופ' אנג'ל פורגדור
Ayelet_film.png
פרופ' איילת דוד
Alon_film.png
פרופ' אלון פרידמן

HavaGolan_film.png
פרופ' חוה גולן
Iris_film.png
פרופ' איריס שי
Melzer_film.png
פרופ' יצחק מלצר

mahmud_film.png
פרופ' מחמוד חליחל
Neta_film.png
פרופ' נטע סל-מן
Alkabetz_film.png
פרופ' משה אלקבץ
shira_film.png
דר' שירה כנפו

​​​