​ הימים הפתוחים ללימודי תואר שני לקראת שנה"ל תשפ"ב התקיימו ב 18-17 בפברואר.
 מפגשים נוספים התקיימו ב 27-26 במאי.

חפש אירוע
 
לכל האירועים »