​להצליח לשלב - בתוכניות לימוד נבחרות לתואר שני, ישנה אפשרות ללמוד יום עד יומיים בשבוע בלבד, מה שבהחלט מאפשר לך שילוב עבודה לצד התואר. בדף זה מרוכזות כל התוכניות בהן ניתן ללמוד במקוצר. שימו לב, בחלקן, שבוע הלימודים המקוצר רלוונטי רק ​לחלק ממגמות הלימוד. 

לוח שנה